SBO Onkoloolessa 30,2016. Oduu, Xayyaara wayyaanee Onkoloolessa 25,2016 D.Dhawaatti balaan akkamitti isa mudate? Haalli Godina Baha Harargee keessaa maal fakkaata kan jedhuu fi kkf irratti gaaffii fi deebii dargaggoo Jiidhaa Dhaabaa waliin geggeeffame, akkasumas Ijoo Dubbii ABO

3 responses

  1. Pingback: SBO Onkoloolessa 30,2016. Oduu, Xayyaara wayyaanee Onkoloolessa 25,2016 D.Dhawaatti balaan akkamitti isa mudate? Haalli Godina Baha Harargee keessaa maal fakkaata kan jedhuu fi kkf irratti gaaffii fi deebii dargaggoo Jiidhaa Dhaabaa waliin geggeeffame, ak

  2. Pingback: SBO Onkoloolessa 30,2016. Oduu, Xayyaara wayyaanee Onkoloolessa 25,2016 D.Dhawaatti balaan akkamitti isa mudate? Haalli Godina Baha Harargee keessaa maal fakkaata kan jedhuu fi kkf irratti gaaffii fi deebii dargaggoo Jiidhaa Dhaabaa waliin geggeeffame, ak

  3. Pingback: SBO Onkoloolessa 30,2016. Oduu, Xayyaara wayyaanee Onkoloolessa 25,2016 D.Dhawaatti balaan akkamitti isa mudate? Haalli Godina Baha Harargee keessaa maal fakkaata kan jedhuu fi kkf irratti gaaffii fi deebii dargaggoo Jiidhaa Dhaabaa waliin geggeeffame, ak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: