Gabaasa Haala Waliigala Oromiyaa

qeerroo1Onkoloolessa 23/2016 Ergaa Labsiin Hatattamaa Wayyaaneen Labsiitee Humna waraanaan Biyyaa Shoroorkeessuu Eegaltee Oromiyaa keessaatti Yakki Waraanaa Daangaa hin qabnee Uummata Oromoo Waliigalaa irratti bifa armaan Gadiin Rawwatamaa Jira!!
 1. Yeroo Ammaa Hoomaan Waraanaa hanga sadarkaa Gandaa, Maayibaasii, Aanaalee Oromiyaa, Godinaalee, Magaaloota Oromiyaa, fi Oromiyaatti Qubsiifamuun Uummata Ajjeesuu Saamuu, hidhuu, reebuu, yakkaa gudeeddii fi yakka duguggaa sanyiituu ifatti rawwaachaa jira.
 2. Uummatni fi Qeerroowwaan sodaa Waraanaa qajeelfamaafi akeekaa wayyaaneen karaa waraanaa fi ergamtuu isaa OPDO dabarsuu hin fudhannuu jechuun akkuma wayyaanee irraatti fincilee jiruutti waadaa waliif galee wayyaaneen nurraa bu’uu qaba jechuun dideetti itti fufee jira.
 3. Waraanni Wayyaanee humnootaa Ittisa Uummataa Tarkaanfii waraanaa Agaazii fi Roorriftuu irratti fudhachuun meeshaa hiikkachuun miliqanii jiran adamsaa jiraachuun cinatti dargaggoota Oromoo fi sabboontoota homaa hidhannoo of harkaa hin qabne bakkootaa hedduutti Oromummaa qofaan yakkuun dhukaasanii ajjeessuu ittuma fufanii yakka duguuginsa sanyii balleessuu rawwachaa jiru.
 4. Oromiyaa Keessaatti Manneen Barnootaa Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi preparatory Guutummaatti 80% Cufamanii jiruu, mooraan manneen barnootaa waraanaan marfamee biyyattiin Raafama Guddaa keessaa waan jirtuufii Waraanni Wayyaanee dhukaasee ajjeesaa waan jiruuf maatiin barattootaas ilmaan keenyaa waraannii waan fixaa jiruuf manneen barnootaatti hin erginuu jechuun mormii waraanaa wayyaaneef qaban ibsatani.

 1. Tarkaanfiin humna Ittisa uummataas Oromiyaa bakkootaa hedduutti itti fufee waraanaa wayyaanee yaaddeessa, madeessaa fi ajjeesaa jira!!
 2. Waraannii wayyaanee manneen uummataa tokko tokkoon irraa adeemuun Sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessuun qabeenyaa saamuu, ajjeechaa, reebichaa, hidhaa fi Yakkootaa ulfaataa dalaguun hojii idilee godhachuun itti fufaniru.
 3. Ilmaan Oromoo Hojjettootaa Mootummaa, hojjettoota Proofeeshinalii, fi Kaabinoota a OPDO illee Dabalatee Waraanni Wayyaanee Itti taphachaa jiraachuu fi Kaabinoota OPDO illee qabeenyaa isaanii fi dubartoota isaanii irraa fudhachuun roorroon gita hin qabne waraanaan rawwatamaa jira. Addatti Hojjettootaa bakka sadiitti ramaduun sadarkaa armaan gadii kanaan qoqqoodduun shira daangaa darbee dalagaa jiru:
  1. Kanneen Shakkii Salphaa Irraa qaban (Weak black list)
  2. Kannee Diina jedhanii sirriitti itti amanan (Black list)
  3. Kanneen Mormitoota fi miseensota ABOti fi Sochii FXG hirmacha jiru jedhan

  (Hard core) jedhanii adda baasanii waraanaan hiraarfama jiru.

 4. Aangawootni Ergamtuu Wayyaanee OPDO Kaabinoota mormii uummatan kufaniifi yakkamtoota fi kanneen Oromummaati shakkamaan aangoo irraa arii’uun Kanneen sirna faashistii kanatti amananiifi ergama wayyaanee fudhatan aangoottii baasuu fi buusaa jiraachuun ittuma fufanii jiru, kun gingilchaan Bishaan waraabuudha.

Har’a Oromiyaa keessatti sa’aa 12:00 booda socho’uun hin danda’amu.

Uummatan waraanaa ABO fi dabballoota ABO nama saaxilaa jechuun reebaa jiran. Kaan haadha manaa isaanii gudeedaa jirani. Haaluma kanaan biyya shororkeessaa jirti Waraanni Wayyaanee.

Injifannoon Uummata Oromoof!!

2 thoughts on “Gabaasa Haala Waliigala Oromiyaa

 1. Reblogged this on ademmisoma's Blog and commented:
  Onkoloolessa 23/2016 Ergaa Labsiin Hatattamaa Wayyaaneen Labsiitee Humna waraanaan Biyyaa Shoroorkeessuu Eegaltee Oromiyaa keessaatti Yakki Waraanaa Daangaa hin qabnee Uummata Oromoo Waliigalaa irratti bifa armaan Gadiin Rawwatamaa Jira!!
  Yeroo Ammaa Hoomaan Waraanaa hanga sadarkaa Gandaa, Maayibaasii, Aanaalee Oromiyaa, Godinaalee, Magaaloota Oromiyaa, fi Oromiyaatti Qubsiifamuun Uummata Ajjeesuu Saamuu, hidhuu, reebuu, yakkaa gudeeddii fi yakka duguggaa sanyiituu ifatti rawwaachaa jira.
  Uummatni fi Qeerroowwaan sodaa Waraanaa qajeelfamaafi akeekaa wayyaaneen karaa waraanaa fi ergamtuu isaa OPDO dabarsuu hin fudhannuu jechuun akkuma wayyaanee irraatti fincilee jiruutti waadaa waliif galee wayyaaneen nurraa bu’uu qaba jechuun dideetti itti fufee jira.
  Waraanni Wayyaanee humnootaa Ittisa Uummataa Tarkaanfii waraanaa Agaazii fi Roorriftuu irratti fudhachuun meeshaa hiikkachuun miliqanii jiran adamsaa jiraachuun cinatti dargaggoota Oromoo fi sabboontoota homaa hidhannoo of harkaa hin qabne bakkootaa hedduutti Oromummaa qofaan yakkuun dhukaasanii ajjeessuu ittuma fufanii yakka duguuginsa sanyii balleessuu rawwachaa jiru.
  Oromiyaa Keessaatti Manneen Barnootaa Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi preparatory Guutummaatti 80% Cufamanii jiruu, mooraan manneen barnootaa waraanaan marfamee biyyattiin Raafama Guddaa keessaa waan jirtuufii Waraanni Wayyaanee dhukaasee ajjeesaa waan jiruuf maatiin barattootaas ilmaan keenyaa waraannii waan fixaa jiruuf manneen barnootaatti hin erginuu jechuun mormii waraanaa wayyaaneef qaban ibsatani.

  Tarkaanfiin humna Ittisa uummataas Oromiyaa bakkootaa hedduutti itti fufee waraanaa wayyaanee yaaddeessa, madeessaa fi ajjeesaa jira!!
  Waraannii wayyaanee manneen uummataa tokko tokkoon irraa adeemuun Sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessuun qabeenyaa saamuu, ajjeechaa, reebichaa, hidhaa fi Yakkootaa ulfaataa dalaguun hojii idilee godhachuun itti fufaniru.
  Ilmaan Oromoo Hojjettootaa Mootummaa, hojjettoota Proofeeshinalii, fi Kaabinoota a OPDO illee Dabalatee Waraanni Wayyaanee Itti taphachaa jiraachuu fi Kaabinoota OPDO illee qabeenyaa isaanii fi dubartoota isaanii irraa fudhachuun roorroon gita hin qabne waraanaan rawwatamaa jira. Addatti Hojjettootaa bakka sadiitti ramaduun sadarkaa armaan gadii kanaan qoqqoodduun shira daangaa darbee dalagaa jiru:
  Kanneen Shakkii Salphaa Irraa qaban (Weak black list)
  Kannee Diina jedhanii sirriitti itti amanan (Black list)
  Kanneen Mormitoota fi miseensota ABOti fi Sochii FXG hirmacha jiru jedhan
  (Hard core) jedhanii adda baasanii waraanaan hiraarfama jiru.

  Aangawootni Ergamtuu Wayyaanee OPDO Kaabinoota mormii uummatan kufaniifi yakkamtoota fi kanneen Oromummaati shakkamaan aangoo irraa arii’uun Kanneen sirna faashistii kanatti amananiifi ergama wayyaanee fudhatan aangoottii baasuu fi buusaa jiraachuun ittuma fufanii jiru, kun gingilchaan Bishaan waraabuudha.
  Har’a Oromiyaa keessatti sa’aa 12:00 booda socho’uun hin danda’amu.

  Uummatan waraanaa ABO fi dabballoota ABO nama saaxilaa jechuun reebaa jiran. Kaan haadha manaa isaanii gudeedaa jirani. Haaluma kanaan biyya shororkeessaa jirti Waraanni Wayyaanee.

  Injifannoon Uummata Oromoof!!

  • Ashaam,akkam nagayaa kessaan ilmaana oromoo hundii kessaa nuu, warraaqsaa xumuraa garbumaa oromiyaa kessatii Uummata oromoot fi Qeerroo bilisummaa oromootiin gageefamaa jiruu irratii , Dugugiinsaa shanyii ,hiidhaa fi rebichii halaa yeroo amma kessat demaa jiruu yoo ilalee bayyee waan nama gaddisiisaat. akkasumaa moottumma nama nyaata wayyane ummata oromo waltii bussuf ololaa hogganota oromoo Qeerroo bilisumma oromoo fi ABO irrati shirraa gara media hawwasat fi marsa intarnet hawwasa irratii xaxaa jiruu yoo ilalee bayyee hamilee nama cabsaat, Shirraa kan wayyanee waliin kaan hojjacha jiruu hawwasa oromoo biyyaa allaa jiraan ykn dassiforraa jirtaan akkasumma dabballoota TPLF fii seree wayyanee OPDO dhaaf. Dhammsa kiyaa akka dhunfatii dabarfachuu barbadaa moottumma wayyanee labsaa hattatama ykna state emargensa jechuun dugugiiiinsa shanyii ummataa oromoo irratii labsatee issin OPDOn waliin yoo hojjataan sabaa kessan irratii gochaa sukkanesa rawachaa jirtaan kaanar off qusadhaa yoo diidan itti gaftama seenaa jalaa hin bataan hubadhaa. INJIFANNOO UMMATA OROMOOT. gadaan gadaa bilisummat…..

   2016-10-24 14:57 GMT+03:00 QEERROO :

   > ademmisoma commented: “Reblogged this on ademmisoma’s Blog and commented: > Onkoloolessa 23/2016 Ergaa Labsiin Hatattamaa Wayyaaneen Labsiitee Humna > waraanaan Biyyaa Shoroorkeessuu Eegaltee Oromiyaa keessaatti Yakki Waraanaa > Daangaa hin qabnee Uummata Oromoo Waliigalaa irra” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s