Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Keessatti Humni Agaazii Halkan Edaa Mooraa Cabsee Seenuun Dararaa Hamaa Irraan Gahe

Uni JimmaaOnkoloolessa,10,2016
Sababa FXG mooraa yuunibarsiitii keessaa qabsiifamee wayyaaneef ergamtootashee roqomsiisaa jiruun wal qabatee,eda galgala humni hidhannoo guutuu socho’u mooraa cabsee seenuu dhukaasaa jajjabaa barattootarratti dhukaasaa bulee jira.Dararaa jajjabaa barattoota moorarraan gaheen hanga ammaa barataan caccabee ciisaa jiru hanga kana jechuun nii ulfaata.

Akkasuma mana hiraarsaattillee barattoora danuu qabuun keessatti kunaanaa jiran.Haa ta’u malee kutannoof murannoon Qeerroo moorichaa akka reebicha sodaaf hidhaa sodaaf kaayyoo isaa duuba hin deebine gadi jabeessee diinasaa itti dhukaasu dura dhaabbachuun himeefii jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s