Bulchiinsi TPLF Bososee Irree Ummata Oromoon Diigamaa Jira,Qabeenyi Mootummaa fi Kuufami Meeshaa Humna Addaan Booji’amee Jira,Daandiin Cumaaa Jira.

Onkolooleessa 5,2016 Bulchiinsi TPLF Bososee Irree Ummata Oromoon Diigamaa Jira,Qabeenyi Mootummaa fi Kuufami Meeshaa Humna Addaan Booji’amee Jira,Daandiin Cumaaa Jira.

Haaluma kanaan daandiileen bakka garagaraa geessu cufamee jiraachuun barameera. Magaalaaleefi Baadiyaaleetti bakkeewwan daandiin cufamee humna uummataa jala oolan keessaa:

  1. Waaqee Xiyyaa Mi’oo
  2. Malkaa Sa’aa
  3. Waaqa Malkaa Obaa
  4. Baattoo Dagaagaa
  5. Dirree Dagaagaa
  6. Magaalaa Bofaa
  7. Awaash
  8. Dooniifi KKf keessati ta’uun addaateera.

Namtokko Qeerroo irraa wareegamul illee dhagahameera.

Dabalataan shonkoraa warshaa sukkaara Matahaaraa zoonii sadii irratti guutummaa guutuutti gubuun daaraatti deebisanii jiru.

Oduu biraan ammoo magaalaa Adaamaa keessatti dhukaasni bakka garagaraatti uummataaf wayyaanee jidduutti banamee jira. Barattootni Yuunvarsiitii Adaamaa heeddumminaan bahanii mooraa kaampaasii irraa eegaluun BOOLEE IRRA GORANII FUULLEE ADAAMAA GENERAL HOSPITAL itti harka harka qaxxaamursuun mallattoo diddaa/Xumura Gabrummaa agarsiisaa jiru. 

Waraanni Agaazii barattoota kanatti bobba’uun “maaykraafoonaan Tiggoddaalaachuu wede gibbii temelesuu” jedhanii karaa itti cufuun lallabaa jiru.

Oromoon bakka hundatti kutatee ka’ee injifannoo gubbaa gubbaan walirratti argachuun QBO milkeessaa jira.

Uummannni aanaa Boosat Ganda Nuuraa Heeraa irraa eegalee hanga magaa Adaamaatti xiqqaa guddaan waan qabu qabatee bahee

ilmaansaa Qeerroo cinaa dhaabbachuun wayyaanee ufirraa qolachuun waraana wayyaaneefi jala adeemtota ishee barbadeessaa bifa haaraafi ho’aa ta’een eegalee jira.

Daandiilee banaa gochuun hidhannoo hidhatanii ripphisanii eeggachuun waraana wayyaanee hiriira Qeerroo bittinneessuuf dhufe ufirraa qolatee qaanessee deebisuun Konkolaataa Ayisuuzuu basaastota lammii Tigiree Miiliyoon Malaakuujedhamuufi obboleessa isaa Kiyyaa Malaakuu jedhaman guutummaa guutuutti barbadeessaniiru.

Qonnaan bultoonni aanaa kanaa baay’inaan hidhattoota yooo ta’an beekumsaa waraanaa uummaafi muuxannoon qabanitti dhimma bahuun waraana dugda duubaan illee itti dhufuu malu of dura tilmaamuun naannawa AMMISTENYAA jedhamutti eeggachuun ripphisee eeggatee yeroo waraanni diinaa akkuma isaan eeggatanitti itti dhihaatetti dhukaasa irratti banuun arihee of duuba deebisee jiraachuun injifannoon uummata Oromoo gabaafameera. Kun kanaan otoo jiruu humni dabalataa ammas bakkichatti guuramee dhufee galgala kana waraanni guddaan uummataaf waraana wayyaanee gubbaatti adeemaa jira. Qeerroon Oromoo umrii waggaa 16 ABDULMAALIK ABBAA DILBOO jedhamufi Muktaara Abdoo jedhaman wareegamuun illee barameera.

Oduu amma galgala kana nudhaqqabeen ammoo Konkolaataalee FSR jedhamuun beekaman Qonna NUURAA HEERAA guddichi

/yelaayinyaawu Awaash Agroo Industry Irshaa Limaat/ jedhamu irraa tajaajila geejjibaa kennaa jiran qabeenyummaan isaanii kan ergamticha Alaamuddiiniifi Shaare abbootii aangawoota TPLF ta’e guutummaa

guutuutti barbadaayee injifannoon Oromiyaa irratti daraaree firii bilisummmaa baasaa jira.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s