Dhaabbata Deegarsa Qeerroo Idila Addunyaa irraa

iqsg

Akkuma beekamu Qeerroon Bilisummaa Oromiyaa keessatti mirga uummata Oromoo fi walbummaa Oromiyaa kabachisiisuuf mootummaa abbaa irree biyya bulchu waliin qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jira. Qabsoo kana keessattis lammiiwwan keenya hedduun lubbuu isaanii bakka bu’umsa hin qabne dhabaniiru, qaamaas hir’ataniiru akkasumas mana hidhaa keessatti dararaa dhala namaaf hin malle argaa jiru. Kunis mootummaan abbaa irree biyya bulchaa jiru mirga namoomaa uummatni Oromoo dhalootaan qabu mulquu bira taree duguuggaa sanyii kana jaarraa 21ffaa keessatti uumama jedhamee hin yaadamne geesisaa jira.Keesumaayyuu, Oromoon lagan, amantiinii fi saalaan osoo wal hin qoodiin ayyaana irreechaa kabajachuuf guyyaa har’aa (10/02/2016) manaa bahe  mootummaa nama nyaataa wayyaaneen haala suukkanneessaa ta’een tarkaanfii irratti fudhatame gochaa sanyii duuguginsaa waan ta’eef Oromotni biyya alaa jirtan marti balaaleffachuu irra darbee hojii qabatamaa keessa seenuun yeroon isaa amma dha. Namootni guyyaa har’aa du’an dhibbootaan kan lakkaawaman yommuu ta’u kan yeroo ammaa hospitaalaa keessatti du’aa fi jiraa jidduutti argaman daran heedduu akka ta’an odeessi Qeerroo irraa nu gahee jira.Kanaafuu:

  1. Duguuginsa sanyii mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irra geessisaa turee fi jiru keessattu guyyaa har’aa (10/02/2016) ajjeechaa inni raawate balaaleffachaa hawaasa miidhamee Hospitaala keessatti gargaarsa ariifachiisaa barbaadaa jiruuf akka tumsinu maqaa qabsaa’otaa fi wareegamtoota qeerroon waamicha lammummaa isin dhiyeesina.
  2. Uummatni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii fi sochii Qeerroo bilisummaa karaa dhaabbata Deeggarsa Qeerroo Idila-Addunyaa gargaaraa jirtan hundi sochiin Qeerroo sadarkaa kanarra akka ga’uuf gumaachi keessan iddoo ol’aanaa waan qabuuf galatni keessan bilisummaa haa ta’u jechaa waan jalqabame xumuraan ga’uuf tumsi keessan ammas barbaachisaa waan ta’eef haamileedhaan akka nu waliin dhaabbatan isin gaafatna.

Dhaabbatni Deeggarsa Qeerroo Idila-Addunyaas akkeeka ganama irratti ijaarame sana galmaan ga’uuf hojiiwwan qabatamaa ta’an yeroo gabaabaa keessatti akkuma hojechaa ture ammas ciminaan itti fufuu isaa isin hubachiifna.

Gargaarsa karaa: 1. Gofundme (Oromiya Qeerroo peaceful struggle) jedhuun fi Wells Fargo Bank (Account No. 2174323093 & routing No. 055003201) erguu dandeessu.

Qeerroon Qaroo Uummata Oromoo ti!!

Nagaa Wajjin

Boordii Deeggarsa Qeerroo Idila Addunyaa

For more click HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s