1 thought on “TPLF Down,Down!!Wayyaane Down,Down!!

  1. Ashaam, ashaam, ayyanaa irrechaa irratii lubuu lamii kenyaa taan warregamte bayy’ee gadii nuutii dhageyeem jiraa.hadhaa abbaa issanii tiifii rabbin jajabenyaa haakenuuf..qeerroon oromoo jabadhaa jajabadhaa injiifaanoon taan ummataa oromotii. Gadaan gadaa bilisummatii. qabsaawan nii kufaa, qabsoon itti fufaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s