SBO Fulbaana 25,2016. Oduu, Haala Godina Kibba Bahaa irratti gaaffii fi deebii miseensa G/S ABO Jaal.Dachaas Roobaa waliin taasifamee fi dargaggoota qabachuuf yaalii xumuraa wayyaanee/OPDOn godhaa jirtu irratti qophii qophaa’e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s