Godina Laxa Shaggara Aanaa Midaa Qanyii Araddaa Haleeluu Keessatti Waraanni Wayyaanee TPLF Ummata Irratti Yadda Sukkanneessaa Raawachaa Jiraachuun Saaxilame.

Fulbaana 16/2016 Godina Laxa Shaggara Aanaa Midaa Qanyii Araddaa Haleeluutti yakki suukkaneessa qonnaan bultoota Oromoo irratti rawwatamuun manni Jireenyaa qonnaan bultoota Oromoo shan(5) irratti waraanni Wayyaanee fi Dabballootni Wayyaanee OPDOn durfaman boombii roobsuun ibiddaan barbadeessuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Qonnaan bultootnı kun fulbaana 8/2016 humna waraanaan qabamanii hıdhamanii dararama utuu jirani yakki kun irratti rawwachuun beekamadha. Yeroo Amma Kanas qonnaan bultootni kun maatii isaanii daa’imman umriin hidhaaf hin geenye illee kan keessatti argaman mana hidhaa keessatti dararama jiraachuun gabafamera. Kanneen daa’imman isaanii waliin hidhamani dararamaa jiran keessa :

 

1. Obboo Getachoo Raggaasaa manguddoo ganna 70 kan ilmaan isaa waliin hidhamee utuu jiruu manni galmaa isaa wayyaaneefi ergamtuu wayyaaneen duraa barbada’e 

2. Tulluu Getachoo ijoollee umriin isaa waggaa 10 kan ta’ee,

3. Barsiisaa Mallasaa Getachoo Raggaasaa aanaa Noonnoo irraa kan barsiisuu fi Magaalaa Amboo irratti humna Agaaziin ukkanfamee eessa buuteen isaa kan dhabame jiru

4. Obboo Margaa Cimdii haadha manaa isaa waliin kan hidhamee jiru

5. Addee Soogiddee Namarraa ijoollee dubaaraa ishee lama Asteer Katamaa fi cannaquu Katamaa jedhaman waliin kan hıdhaman.

6. Obboo Badhaasaa Dheeressaa mucaa dubaraa isaa Fedhashii Badhaasaa jedhamtu waliin

7. Dargaggoo Guchaalaa Ganamaa kan keessatti argamuu yeroo amma humna waraana kora bittinneessa ofiin jedhuu fi agaazii uummata Oromoo hiraarsaa jiruun hiraarfamaa jiraachuun gabaafamera Barsiisaa Mallasaa Getachoo Raggasaa eessa buuteen isaa dhabamee jirachuun ibsuun Qeerroon dargaggootni Aanaa Midaa Qanyii hatattamaan hiraarsii kun dhaabbatee, maatiiwwan kun hiikamani qaamootni mana uummataa barbadeessan kun yoo seeratti dhıyaachuun itti gaafatamuu baataan rakkoon ulfaata sadarkaa waliigalatti dhalatuuf qaamni gaafatama fudhatu akka hin jirree ta’uu hubachiisan.

Kana malees  Fulbaana 16/2016 Godina Lixa Shaggaar Aanaa Midaa Qanyiitti basaastootni Wayyaanee Fulbaana 13/2016 Mana Qonnaan Bultoota Oromoo shan(5) Waraana wayyaanee addatti qabachuun mana uummataa itti argisiisuun akka gubatee barbada’uu taasisan:

  1. Magarsaa Gurmeessaa bulchaa OPDO  aanaa Midaa qanyii ergamaa wayyaanee
  2. Maammuyyee Dilboo ittigaafatamaa Wajjira Milishaa Aanaa Midaa Qanyii
  3. Takkaa Camadaa kaabinee basaasa wayyaanee Aanaa Midaa Qanyii
  4. Badhaasaa Urgaa Itti gaafatamaa Wajjira dhaaba ergamtuu wayyaanee OPDO
  5. Dalasaa Tafarraa basaasa Aanaa Midaa Qanyii
  6. Duulaa Dhaabaa Managera ganda Araddaa Haleeluu kanneen keessattı argamanii fi ajajoota waraana aanaa Midaa qanyii irra qubatanii jiran waliin ta’uun yakki ulfaataan kun akka uummatarratti rawwatamu godhani waan argamaniif uummatni Oromoo warraa diina uummata kana bakka argamanitti tarkaanfii akka irratti fudhatuufi Tarkaanfii isaanirratti fudhatamuufis qaamni gaafatama fudhatu akka hin jirree hubachiisuun, jarreen kun hatattamaan to’annoo seeraa jala oluun yakkaa suukkaneessa kanaaf akka itti gaafataman Qeerroon dargaggootni Oromoo Aanaa Midaa Qanyii   hubachiisan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s