SBO: Hagayya 26 bara 2016. Oduu, Gabaasa Tarkaanfii Gootummaa Atleet Fayyisaa Leellisaa fudhate irratti fuulleffatee fi Hiriira mormii Hawaasa Oromoo Kanaadaa -Toroontoo.

1 thought on “SBO: Hagayya 26 bara 2016. Oduu, Gabaasa Tarkaanfii Gootummaa Atleet Fayyisaa Leellisaa fudhate irratti fuulleffatee fi Hiriira mormii Hawaasa Oromoo Kanaadaa -Toroontoo.

  1. Pingback: SBO: Hagayya 26 bara 2016. Oduu, Gabaasa Tarkaanfii Gootummaa Atleet Fayyisaa Leellisaa fudhate irratti fuulleffatee fi Hiriira mormii Hawaasa Oromoo Kanaadaa -Toroontoo. | adammisoma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s