20160808082937Gooti Oromoo kun Maqaansaa Melese Teshome, jedhama.Kaninni dhalatee guddate magaalaa naqamtee keessa naannoo safara maaramii 05 bakka jedhamu keessatti nama hojii suphaa Moobaa’ilaa hojjetee jireenya isaa of jiraachisaa tureedha.
Meleseen xinnummaa isaa irraa jalqabee nama oromummaa isaatti boonuu fi oromummaa isaaf jedhee nama dararaa guddaan irraan ga’amaa ture keessaa nama tokko.
Haa ta’u malee  yeroo darbe  Innis  karaa nagaan gaaffii abbaa biyyummaa isaa gaafachuuf ba’e namoota lubbuun isaanii irbaata rasaasaa ta’e keessaa tokko.Qabsa’an du’us qabsoon itti fufa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s