Wallagga,Qellem, Jimmaa Horroottii Namooti Hidhaman Muraasni Wabiidhaan Gadhiifaman, Namootni Hedduun Ammooo Reebichi Irratti Raawwataa Jira

Because I am OromoAdoolessa 19,2016 FXG godina Qellem aanaa Jimmaa Horrootti torbanoota kanneen wal irraa osoo hin citiin itti fufee jira. Waraanni wayyaanee uummata nagaa shororkeessaa jira. Adoolessa 17 uummanni hedduun mana hidhaatti guuramee jira. dhukaasni uummata irratti yeroodhaa yerootti banamuun qonnaan bulaa gara mana hidhaatti guuraatti jiru. Namootni guyyoota lama dura hidhaman keessaa har’a wabiidhaan gadhiifaman keessaa kan Qeerroon gabaase
1.      Lataa Wiirtuu
2.      Daagim Warataa
3.      Shumata Danuu
4.      Takkaaliny Waraatuu
5.      Takkilee Tadale
6.      Dastaa
Kanneen jedhaman wabiidhaan yoo gadhiifaman kanneen mana hidhaatti hafanii fi reebichi itti hammaatee jiru
1.      Sanbata Oljirraa
2.      Kibiruu Oljirraa
3.      Raammataa Tashoomee
4.      Nuuree Tashoomee
5.      Nabiyyuu Tashomee
6.      Caalii Ganjoosaa
7.      Sharinnat Tamasgen
8.      Geetuu Tasfaayee
9.      Isayyas Addisuu
10.     Kalile Idiris
11.     Zelalem Asawuu
12.     Minala Kadir
13.     Abdisa Indaaluu
14.     Amanuel Israel
15.     Gammachuu Bantii
16.     Naatoo Girmaa
Isaan kunneen mana hidhaatti reebichi irratti raawwataa akka jirus Qeerroon gabaasee jira. Har’as  itti fufee waraanni Wayyaanee naannicha shororkeessaa akka jiru Qeerroon gabaasee jira. Humni WBOs naanicha qubatee jiraatuun wayyaaneetti shakkii uumeen poolisoota
naannoo irraa haga waraana humna agaaziitiin ona Jimmaa Horroo buufatee jiraatuun Qeerroon gabaase.

1 thought on “Wallagga,Qellem, Jimmaa Horroottii Namooti Hidhaman Muraasni Wabiidhaan Gadhiifaman, Namootni Hedduun Ammooo Reebichi Irratti Raawwataa Jira

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 ( July) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s