Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF Maqaa Olola Caamsa 20 Waggaa 25ffaa Kabajuu Jedhuun Godinaalee Oromiyaa Hundarra Hoomaa Waraanaa Qubsiisuun Uummata Goolaa jira, Warraaqsii FXG Daran Jabaachuun Itti Fufe!!

13237867_540424306130428_3204236786203039175_nCaamsaa 27,2016 Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF jedhamu maqaa olola Caamsa 20 waggaa 25ffaa kabajuu jedhuun Magaalota Oromiyaa akka Amboo, Naqamtee,Shaashamannee, Harargee Qobboo,Gimbii, Shaambuu, Jimma, Adaamaa, Arsii fi Godinaalee Oromiyaa hundarra Hoomaa Waraanaa Qubsiisuun Uummata goolaa jira, Warraaqsii FXG daran jabaachuun itti fufe!!

A) Godina Harargee Bahaa, guyyaa kaleessa godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Magaalaa Qobboo keessatti Warraaqsii FXG daran jabaachuun itti fufee kan olee fi Godinaalee Harargee dhihaa bakkoota garaagaraattiis diddaab uummataa jabaachuun abbaa irree boqonnaa dhorkachuu irratti argama.
B) Godinaalee Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti uummatni Oromoo Waraana abbaa irree Wayyaaneen goolamuu fi uummatnis ayyaanii Caamsaa 20 kun Uummata Oromoo nu hin ilaallaatu, camsaan 20 uummataa Oromoofi sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyyattiif guyyaa gaddaa waan ta’eef nuti uummatni Oromoo diiddaa keenyaa daran jabeessuun mirga keenyaaf falmachuu itti jabeessuun walqabatee waraannii Wayyaanee hedduminaa guddaa qabu Godina Arsii lixaa fi fi Bahaa irraa qubsiifamuun uummata doorsisuu irraatti kan argamu ta’uun beekame jira.
C) Godina Lixa Shaggar Amboo fi Aanotni Naannoo Ambootti argaman galgala kanaa Waraana agaazii Wayyaaneen goolamaa jiraachuun beekame, aanota godina Lixa shaggar 18’n keessatti Humni agaazii kaleessa galgala kana dabalataan qubsiifamaa jiraachuu fi bakkoota hedduutti
namoota nagaa daandii deemaan dhaabanii sakkatta’aa jiraachuun ibsamee jira. Naannoo Magaalaa Giincii fi olaankomiitti immoo uummatni Oromoo dachaan hidhaatti guuraama jiraachuun gabafame jira.
D) Godina Wallaggaa Bahaa Magaalaa Naqamtee fi aanota Godinichaa keessatti Maqaa Caamsaa 20 kabajuu jedhuu fi warraaqsaa Sagalee uummataa fi qeerroo baarattoota Oromoo koolleejjii barsiisota Naqamtee ukkaamsuuf wayyaaneen waan qabee gadhiisuu dhabaa jira. sochiin daran jabaachuun itti fufe jira. Waraannii Wayyaanee guddaan kaleessa galgalaa kana godina Jimmaa irraa gara Naqamtee fi Naannoo isheetti guuramaa jiraachuun ibsamera. Diddaan Uummata Oromoos Aanota Godinichaa hedduu keessatti daran jabaachuun kan itti fufee jiruu
ta’uun beekamera.
E) Gidduu gala Oromiyaa Magaalaa Finfinnee fi Magaalota garaagaraa keessatti diigumsii manneen jireenya jiraattoota waan itti fufee jiruuf Uummtani jiraattootni magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinneetti argaman bakka jireenyaa fi dahoo jireenyaa dhabuun rakkoo guddaaf saaxilamaniru. Mormiin uummata Oromoos magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti daran jabaachuun itti fufee mootummaa abbaa irree yaaddoo keessa buusee jira.
F) Godinaalee Kibba Lixa shaggar Magaalaa Walisoo fi Naannoo isheetti diddaan uumataa fi Sochiin warraaqsaa waan Wayyaanee sodachiseef
Humna waraanaa guddaa Magaalaa Walisoo fi guutummaa Godinichaa irra qubsiisee jiraachuu fi uummataa goolaa fi dararaa jiraachuu ibsame
jira!!.
G) Godina Horroo Guduruu wallaggaa keessatti Sochiin warraaqsaa FXG gaggeeffamuu jabaachuu irraan mootummaan wayyaanee yaaddoo guddaa
keessa galuun human waraanaa bifa haaraawaan Shambuu, Hammuruu, Finfa’aa fi Kombolcha irra qabsiisaa jirachuun ibsamera. Haaluma walfakkaatuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti uummatni Oromoo Caamsaan 20 waggaan 25 Oromoo cufa biratti bara gaddaa, bara gadadoo fi bara nmirga namummaa fi dimookiraasii itti sarbamuun qe’eefi qabeenyaa keenyaa saamamnee, bara hidhatti guuramnee fi ajjeechaan duguuggaa sanyii nurratti rawwatamee waan ta’eef mirga keenya qawween sarbamnee deeffachuuf bakka hundaa qabsoo diddaa keenya Warraaqsaa FXG jabeessuu kan yaadannuu fi falmannu ta’a jechuun dhaamsa waliif dabarsan.

1 thought on “Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF Maqaa Olola Caamsa 20 Waggaa 25ffaa Kabajuu Jedhuun Godinaalee Oromiyaa Hundarra Hoomaa Waraanaa Qubsiisuun Uummata Goolaa jira, Warraaqsii FXG Daran Jabaachuun Itti Fufe!!

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (May) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s