Humni federaalaa halkan kana jechuun caamsaa 10/05/2016 yuunversiitii wallaggaa keessaa baratoota nagaa naannoo main kaampas jedhamutti reebaa jira.Heedduun baratootaas baqatanii doormiitti nammaa jiru.humni federaalaas baratoota kana duukaa doormiitti seenuun baratoota goolaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s