Ebla 24,2016 Magaalaa Finfinneetti Kabajni Ayyaanaa Irreecha Arfaasaa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen Uggurame

Ebla 24,2016 Magaalaa Finfinneetti Kabajni Ayyaanaa Irreecha Arfaasaa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen Uggurame Sabaabaan Guddaan Uummatni Oromoo Mootummaa Mataa Isaa fi Uummaticha Bakka kan Bu’uu Dhabuu Irraa Diina Uummata Oromoo Kan Ta’ee EPRDF/TPLF/OPDOn Uummata Oromoo Shororkeessuu fi Ugguruun Beekamadha!!
Abbootiin Gadaa Oromoo galma maqaaf ‘’ gidduugala galmaa Aadaa Oromoo” jedhamuu Finfinnee keessatti argamutti diqaman walitti qabamuun Shororkeeffama olaan!, Wayita kanatti Oromiyaan bulchiinsa Waraana Wayyaanee jala galfamtee, Waraana kanaan shororkeeffamaa utuu jirtuu bakka hundatti uummatni Oromoo sagalee mormii sirna abbaa irreef qabuu jabeessuun warraaqsaa FXG marsaa 5ffaa irra ga’ee waan jiruuf yoo Oromoon Magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabamee galma mootummaa Wayyaanee dhuunfatu mala soda jedhuu irraa Ayyaanni irreechaa Magaalaa Finfinnee keessatti akka hin kabajamne dhorkuu danda’ee jira. Uummatni Oromoo utuu mootummaa bakka isaa bu’uu fi isa tajaajilu hin argatiin baroota dheeraa kan ture, kan bara dhufaatii wayyaanee waggaa 26 immoo addatti baroota seenaa uummata Oromoo keessatti adda ta’an keessa isaa tokko. Oromiyaan ganna 26n darban kana guutuun utuu dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’uu mootummaa mataa ishee malee turte jirti.
Jaarmiyaan ergamtuu wayyaanee OPDO jedhamtuu Ayyaanaa kabajamaa fi jaalatamaa Oromoo Irreechaa Arfaasaa kan Tulluutti Kabajamuu ugguruu fi shororkeessuun ergama diinummaa TPLF’n itti kennamee uummata Oromoo irratti rawwachuun Ayyaani Irreechaa akka hin Kabajamnee dhorkuun hubatame jira. Wayyaaneen OPDO Ayyaana kabajaan Oromoo kun akka hin Kabajamneef Abbootii Gadaa Oromoo Gidduu gala galma maqaa Aadaa Oromoo jedhamuun ijaarametti walitti Qabuun akka bahanii hin irreeffatne dhorkuun galmichuma keessatti yaadannoodhan guyyaa kana akka dabarsan gootochuun uummata Oromoo fi Manguddoota, Dargaggootaa fi hayyoota Oromoo gara Ayyaana kanatti socho’anis akka Oromoon hin kabajanneef karaatti deebisuun ergama diinummaa ba’uu dandeesse jirti.
Mootummaan wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO jedhamtuu kabajaa Ayyaanaa Irreechaa Kan Birraa Malkaatti kan kabajamuu fi ayyaanaa Irreechaa Oromoo Arfaasaa tulluutti kabajamuuf bar tokko illee Oromoon akka Ayyaana isaa nagaan kabajatuuf eyamamaa akka hin taa’ee seenaan dhugaan lafa jiru ni ibsa. Ayyaanni Irreechaa Kan Malkaas bara baraan human waraanaa wayyaanee fi humnoota tikaa wayyaaneen utuu shoroorkaan guddaan uummata Oromoo irratti rawwatamuu Uummatni Oromoo gootni eenyummaa, aadaa,amantii, afaanii fi Ayyaanaa Kabajamaa fi Jaalatamaa isaa Irreecha Gootummaan tokkummaa isaa jabeeffachuun afaan qawween doorsifamaa, hidhaamaa, reebamaa fi ajjeefamaa uummata eenyummaa isaa tikfatee har’a dhaloota qubee qeerroo human haaraa qaqqabsiisuu uummata danda’edha malee abbootiin irree biyyatti bar kam illee ayyanaa Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, Afaan Oromoo fi mirga Oromoof guyyaa tokko illee bakka kenniteefii kan hin beekne ta’uun beekamaadha. Rakkoo ulfaataan kun Sababaa mootummaa mataa ofii kan uummata Oromoo bakka bu’uu danda’uu dhabuu irraa Uummatni Oromoo qe’ee isaa irratti hambaa eeyyamaa gaafate, hambii immoo hiree uummata Oromoo shororkeessuuf carraa kan argate ta’e. Kanaafuu Furmaatni rakkoowwan waliigalatti uummata Oromoo fi dachee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruuf ta’uu Uummatni Oromoo falmaa warraaqsaa FXG marsaa 5ffaatti tarkaanfatee jiru tokkummaan harka wal qabatee wareegama kamuu baasuun bilisummaa isaa gonfachuu fi biyyaa isaa walaboomsuun hacuuccaa halagaa jaalaa of baasuuf qabsoo isaatti jabaatuun bilisummaa balbala irra ga’ee jiruufi mootummaa abbaa irree xumura itti gochuuf raafama ulfaata keessa galchee jirutti xumura gochuuf yeroon gamtaan gara Warraaqsaa FXG marsaa 5ffaatti xiyyeeffanoon hojjetamuu amma ta’uu hubachuun Oromoo bakka jirruu hundaa wal qabannee haa sochoonu jechuun Qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s