Barattooti Oromoo Yuniversitii Finfinnee Keessaa Loltoota TPLFn Qabaman 20 Mana Hidhaa Keessatti Gidirfamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Because I am Oromo

Bitootessa 21,2016/ Maqaaleen armaan gaditti tarreefaman kunniin gootota barattoota  Yuunibarsiitii Finfinnee keessaa qabamanii yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiranidha.

Qeerroon barattootni kunneen 49  ta’anii hidhamanii kan turan 20 mana hidhaa Wayyaanee keessatti kanneen hafani tahuu Qeerroon gabaasa. Jarreen kun xalayaa seeraa of harkatti qabachuun waraqaa dhaadannoo fi uffata adii kan nageenya mullisu uffachuun iimbaasii Ameerikaa fuulduratti sagalee diddaa isaanii waan dhageessisaniif qofa qabamanii hidhaman.

Dhaadannoon isaan dhageessisaa turanis;

  1. Mirga dhabuu uummata Oromoo
  2. Ajjeefamuu fi yuunibarsiitii irraa ari’amuun akka dhaabbatu
  3. Dachee fi qabeenya Oromiyaa harka  duureyyii qonnaan bultoota irraa fonqolchuun kennuun akka dhaabbatu
  4. Kiraan lafaa olka’e qotee bulaa irraa akka dhaabbatu
  5. Beektonnii fi barattootni Oromoo mana hidhaatti gidirfamaa jiran akka hiikaman
  6. Digirii baatanii dhagaa baachuu fi soquun akka dhaabbatuu, walumaa galatti gidirfamnii fi cunqursaa lammii Oromoo irraa akka mulqamu sababa  gaafataniif gidirfaamaa jiru.

Kan jedhu ture.

Yeroo ammaatti barattooti hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran keessaa warra armaa gadii ta’uu Qeerroon gabaasa:-

Lakk Maqaa guutuu Department
1 Sooressaa Damee Enjiner  5th year
2 Bilisummaa Biraanuu Economics 2nd year
3 Guddinaa Tasfaayee Mgt 2nd  year
4 Asheetuu Darajjee Economics 2nd year
5 Dabalaa Fayisaa English 4th year
6 Battee Lammii Maths 2nd year
7 Alamuu Olaanii Economics 2nd year
8 Gammachuu Kabbadaa A/oromo 1st Year
9 Ahimed Mohaammed Electrical enginer 5th year
10 Insarmuu Boggaalee Acconting 3rd  year
11 Ijjiguu Qabataa Economics 2nd year
12 Shallamaa    Gammachuu Economics 2nd year
13 Gammachuu Haayiluu           >>
14 Marshaa Baayisaa           >>
15 Tasfaayee Geetuu          >>
16 Tarreessaa Ashakaa          >>
17 Tasfaayee Mokonnon          >>
18 Daani’eel Abdiisaa chemistry
19 Guutaa   Baayisaa chemistry
20 Biraanuu Badhaadhaa Adiministration

1 thought on “Barattooti Oromoo Yuniversitii Finfinnee Keessaa Loltoota TPLFn Qabaman 20 Mana Hidhaa Keessatti Gidirfamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (March) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s