Hiriira Mormii Sirna Wayyaanee Irratti Qabeenya Mootummaa Badeef Ummanni Akka Deebisee Kafalu Jechuun Dabballooti Wayyaanee Duula Jalqaban.

Bitootessa 3,216 ,Wallaggaa Bahaa Aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adareetii keessatti mootummaan Wayyaanee uummata keenya ajjeese seeratti dhiyaachuu dhabee, konkolaataa miliyoona kudha lamaatti herregamutu caccabe diinagden bades kanaa oli jechuun waan kanaaf ammo uummanni baadiyaa fi magaalaa mootummaaf bakka buusuu qaba jechuun horii guuraa akka jiru beekamee jira.

Kanaaf uummati keenya nutuu  qabeenyaa keenya waggoota hedduuf saamameen kan hin himatin,lubbuu nama du’eef illee utuu hin gaddiin kaabinooti mi’a yoomuu caccabuun hin hafneef uummata keenya gidirsan guyyaa “bara birraan barii’e” jedhanii Hayyoonni akka darban booru gaafatama seenaa keessa akka nama buusu hubachiisuu feena

1 thought on “Hiriira Mormii Sirna Wayyaanee Irratti Qabeenya Mootummaa Badeef Ummanni Akka Deebisee Kafalu Jechuun Dabballooti Wayyaanee Duula Jalqaban.

  1. Maal odeessituu? Waa’ee qabeenya badee bakka buusuu Wayaaneen toftaan odeessistu isinis harkaa futanii maxxansituu asirratti? Kun adeemsa FXG boodatti deebisuu fakkaata. Akkamitti qabeenya gabroomfataa isa hafe barbaddeessuu qabnaa dha malee isa badeef beenyaa kaffalaa jechuun ykn dhagayuuniyyu salphina.

    Kanaaf, oduu maxxansitan filadhaa, please! Dabballee Wayyaanee/OPDO akkas godhu tarkaanfii irratti fudhachuu irra deebitanii waan OPDOn jettu akka oduutti maxxansitu. Kun odummaa isaarra miidhaa innii hamlee uummata irraan gahutu caala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s