diddaa9Guraandhala 15,2016 Godinaalee Oromiyaa Garaagaraa Keessatti Maqaa Walga’ii Barsiisotaa Jedhuun Daballootni Ergamtuu Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Kan Taate OPDO’n Warraaqsaa FXG Dura Dhaabbachuuf Gaggeessitee Mormii Guddaan Xummurame.
Walga’iin Wayyaanee kun Sabaabaa Warraaqsaa Biyyoolessaa oromiyaan Barnootni semisteera tokkoffaa Ugguramuun walqabatee Ammas Mormiin Guddaan kan Wayyaaneetti Xumura godhee darbuu danda’uu finiinaa jiraachuu irraa harka tokkoon Waraanaa nannawaa Manneen Barnootya qubsiisaa harka tokkoon immoo sossobbii barsiisotaatti fuulleeffachuun Warrraaqsa dura dhaabbachuun Olola sobaa TVO, ETV FI Medialee of harkaa qabduun olola kijibaa uummatatti afuufuuf jettee maqaa walga’ii barsiisotaa jedhuun barsiisotaa duraan miseensota OPDO turanii fi Dabballoota ergamtuu Wayyaanee kanneen ta’anii Oromiyaa keessa jiran Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti qabuun kijiba ofaa jiraachuu irraa Mormiin guddaa fi Gaaffiin barsiistaan Waan Deebisaan dhabuun bifa kadhaa fakkeessuun Sossobbii dabballootni Wayyaanee guyyaa lamaaf godhaniin barsiisotni Oromoo nuti isin Waliin hin dubbannuu isin Hirmii uummata oromootii jechuun mormii isaanii hanga dhumaatti callisaan dhageesisuun ergamtoota diinaa qaanessaan. Godinoota Oromiyaa Walga’iin kun irratti Xiyyeeffatee keessaa :
1.Godina Lixa Shaggar Amboo
2.Godina Kibba lixa shaggar Walisoo
3. Godina Wallagga Lixaa Gimbii
4.godina Wallaggaa Bahaa Naqemtee
5. Godina arsii lixaa Shaashaamannee
6.Godina Shawaa kaabaa Shaggar(Salaalee) Fiichee
7. Bulchiinsaa Magaalaa burraayyuu irratti kan xiyyeffachuun ergamtootni diinaa loltootaa fi humnoota tikaan Marfamanii olola afaan fajjii ofuuf kan gaggeessan diddaa barsiisotaan xummurame.
Sochiin Warraaqsaa FXG daran jabaachaa adeemuun Walqabatee Manneen Barnootaa godinoota kanneen keessatti itti Fufinsaan Cumamanii jiraachuun Dhaadannoon Branootni Bilisummaa Booda (BBB) jedhuu Daran jabaatee itti Fufee jira.

2 thoughts on “

  1. Magalaa Buraayyuu garuu guyyaa hardhaa loltuu fi basaaton wayyane alaala/qarree dhabbachuun akka barattoon akka mana barumsaa seenan dirqisisaa jiru.
    Basasoni qarshiin bitaman ucuu civili ofachuun sochii hundumaa to’achuuf yaala yoo jitatan iyyuu ummanis eenyu maal akka hojechaa jiru adda baafachaa jira. Miseensoni OPDO tokko tokkos yoo jarri mo’atee aangoo qabate lafaa irraa ni dhumtuu kanaaf hanga dhumaatti sochii ummataa kana dura dhaabbadha falmaa jedhani diinni isaanitti fayyadumu kun duukaa bu’un waanta hundumaa akka raawwatan waligai’ii yeroin yeroon taasisuun to’achaa akka jiran mul’achaa jira. Miseeson OPDO warri humtuu hingalleef meeshaa diinaa ta’uun qabsoo ummataa dura dhabbachaa jiru. Dhimmi kun adeemssa hundumaa caala kan xiyyeffannoon itti kennamu kan qabuudha. Diinni kan ittiin iccitii ummata argatee sochii tokko tokkoon ummani taasisuu karaa ergamitoota kanaa waan ta’eef hanga falli guddaan/malli cimaan karaa kanaan umamee furmaati yoo itti hinkennamine rakkina,gufuu fi dadhabina guddaa nugaafata. Gaafa tarkkaanffiin xiqqaallee ta’u diinaa fi jala deemtuu irratti ishii irratti fudhatame amantanis dhiiftan guyyaan tokko keessatti diinni baqatee biyyaa baddi. Achumaa as-dhufa ummatuma keenyaa keessaa baateti ergamitooni akka ummani keenya garboomu kan taasifame; ammas dhibbeedhuma/adeemsuma kanatu ummani kun akka garbummaa jalatti hafu taasisaa jira!!!!!!!,kanaaf isa dhumaa kara deemtuutti kan karaa, iccitii fi garaa ummata kanaa agarsisan hudeedhaa hincinnetti qabsoon bilisummaa ni dheerata. Anis muuxannoo kootiif umurii koo keessatti akka rakkina guddaa rakkoo oromoo mudatan keessaa isa kana ta’uu isaa waanta sirritti hubadheefan dhimma kana irratti xiyyeffadhee yaada kunnuu kanaan barbaade.
    Kunoo yeroo ammaa manaa fi gandoota jiraattotaa agarsisuun akka diinni gara jabinaan ummata reebu, ajjeessuu,madeessu,iddoo buutee namaa kan dhabasiiftu,sababa lukeeen diinaa waan hundumaa jaratti agarsiifituu fi ofiifis hanga dandeesutti ummata halkanii fi guyyaa ummata dararaa jirti, garuu ummannis deebii fii tarkkaaffiwwan cimaa irratti fudhachaa yoo jiraate iyyuu qaama biraatiin toftaanis ta’ee humnaan deggeramumalee itti fufiissa dhabuun dadhabbii fida!!

  2. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s