Qindeessaan Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Wallaggaa Jaarsoo fi Solomoon Takiluu Hojjetaa Mana Murtii Aanaa Jaarsoo Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Bakka Buuteen Wallaalame.

Muddee 30,2015 Barsisaa Ifaa Hailee kan jedhamuu qindeessa ykn itti gaafatamaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Jaarsoo Gabaa Dafinoo kan ta’ee galgalaa har’aa 30/12/2015 jechuun manaa jireenyaa isaa sakkata’uun isaa immoo qabanii manaa hiidhaatii darbatanii jiru! Barsisaa Ifaan kan inni qabameef yakka dallagee osoo hin tanee Gaafiin bartootaa gaafii keenya jechuun namoota Caffee Oromiyaa irraa dhufaniif gaafii hedduu kan dhiyyeef mormii waltajii irraattii kaaseef  guyyaa manaa hiidhaa anaa Jaarsoo galee jira.

Kana malees Solomoon Takiluu kan jedhamuu hojeetaa mana murtii Anaa Jaarsoo kan ta’ee guyyaa kalleessa sa’a 11:30 irraattii qabamee kan turee guyyaa har’aa eessa akka isaan busaan hin beekne! Dabalaataniis qerroon anaa jaarsoo gandaa Adda’aa Gorbaaf Gandaa Odaa Qanqaa torbee darbee keessa goddo Shanee naannoo sanii gubbuun bakka teessoo Wayyannee dhorkaa jiru!

2 thoughts on “Qindeessaan Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Wallaggaa Jaarsoo fi Solomoon Takiluu Hojjetaa Mana Murtii Aanaa Jaarsoo Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Bakka Buuteen Wallaalame.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa | OromianEconomist

  2. Pingback: Qindeessaan Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Wallaggaa Jaarsoo fi Solomoon Takiluu Hojjetaa Mana Murtii Aanaa Jaarsoo Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Bakka Buuteen Wallaalame. | Dhaamsa Ogeettii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s