Muddee 23,2015 Warraaqsi Bilisummaa Jabaachuun Itti Fufee Jira.

Mudde 23,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaawwaan Jalduu, Gindabarat, Meettaa Roobii, Adaa’aa Bargaa, Magaala Baabbicha fi uummata Gandoota baadiyyaa baabbichaa,, Geedoo, fi uummata Baadiyya, Aanaa Midaa Qanyii, amboo fi uummata Baadiyyaa Waddeessaa,  Xuuqur Incinnii, Tokkee Kuttaayee, Iluu Galanii fi Baakkoo Tibbee fi Uummatni Gandoota Baadiyyaa sadarkaa Maayibaasii fi gandoota walitti Aanaaniin Walitti dhufuun Mootumma nu ajjeesaa jiruu fi warana nurratti labse waliin hin jiraannuu, ilmaan keenya ajjeesuu irra darbuun waraana kallattiin waan nurratti labsaniif mottummaan kun mootumma keeny akka hin taane mirkneeffannee jirra jechuun hanga bilisummaa keenya gonfannuu fi mirga namumma fi Dimookiraasiin qabnu nuuf kabajamutti Jaarsolii biyya fi Abbootii Gandaa naannoon wl bulchna malee mootummaa nu ajjeesuu fi nu hidhu jalatti hn bullu jechuun murteeffatan.
Yeroo kanatti Maqaa master Pilaanii Finfinnee fi Labsii Magaaloota oromiyaa mootummaan balleessa keenyaa jedhanii fudhachaa waan jiranif Mormii sababaa kanaan ka’een Lubbuu badee fi qaama hir’ateef kan itti gaafatamuu qabuu fi seeraatti dhiyaachuu qabu Mootummaa dha malee Nu hidhuu fi nu doorsisuun, Nu ajjeesuun nurraa dhaabbachuu qaba, warri karoora kana baasee ittin nu fixaa jiru seeratti dhiyaachuun itti gaafatmuu qabu jechuun uummatni Yaadaasaa kaasee warraaqsii itti fufee jira.

Kanan Boodaa hariiroon mootummaa gabrooonfaata waliin qabnu hin jiru, walga’ii kamuu kara ergamtootaa fi jaarsolii ergamtuu isaniitiin dhufuu hin fudhannu, Kanfaltii gibra hin kanfallu, diddaan keenyaa hanga mirga abbaa biyyummaa keenyaa eegsifannutti jechuun murtii jabaa fi sirna fudhatan

4 thoughts on “Muddee 23,2015 Warraaqsi Bilisummaa Jabaachuun Itti Fufee Jira.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa | OromianEconomist

  2. Pingback: Warraaqsi Bilisummaa Jabaachuun Itti Fufee Jira. | Obsaan Oromiyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s