Wallagga Shaambuu Keessatti “Say No! Stop Killing Oromo Students’ Jedhchuun Magalaa Shambuu Keessatti Hiriira Bahuun Sagalee Dhadatnoo fi Wallee Warraaqsaa Dhageessisaa Jiru

Mudde 07,2015 Shaambuu

Guyyaa har’aa ganama barattootni Kutaa 12 ffaa mormii m.plaanii dhageessisan. Barattootni kunneen waraqaa facaatuu ‘say no m.plan’stop killing Oromo students’ jettu qabatanii mana barumsaa tii magaalaatti bahuuf yaalanii poolisootaa fi humna ittisaan gargar facaafaman. Haalli ulfaatus dhaamsa isaanii dabarfatiiru. Hoo korma guduruu ABOn leencuma duruu jechuun ABO haalaan faarsan. Barattoota isaanirra darbanii magaalaa seenan reeban ,hidhaniis. Warri mooraa keessatti hafan barachaa oolan. Garuu,sa’aa barumsaa gaggabaabsuun utuu barattootni kutaa 11ffaa dabaree galgalaa achi hingahiin barattoota 12 ffaa gaddiisan utuu sa.atiin hingahiin. Barattootni kutaa 11ffas waraqaa facaatuu waliif daddabarsaniiru. Kan armaan olii mana barumsaa qophaa’inaa dha. Elementary dhaa ammoo barattootni kutaa 9 yaalanii hinmilkoofne. Ammaaf kana fakkaata.

2 thoughts on “Wallagga Shaambuu Keessatti “Say No! Stop Killing Oromo Students’ Jedhchuun Magalaa Shambuu Keessatti Hiriira Bahuun Sagalee Dhadatnoo fi Wallee Warraaqsaa Dhageessisaa Jiru

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa | OromianEconomist

  2. SABA KOO NAN BOO’EE , HANGA YOOMITTI NYAACHUUN HIRBATA GADDAA? TOKKUMMAN HUMNA AKKUMA JEDHAMU NUYI YOO WALII GALLE TOKKO TAANEE,REEBAMUU FI HIDHAMUUN SABA KEENYA YOO HAFEE? JABAA DHA JABAA DHA SABA KOO TOKKO TAANA LAPHEE DHAAN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s