Muddee 02/2015 Godin a Kibba Lixa Shaggar Aanaa Walisootti Wa rraaqsii FDG Goototn i Qeerroon Barattoot ni Oromoo M/B sadark aa 1ffaa, 2ffaa fi Q ophainaa Diilallaan Jabaatee Itti Fuf.

diddaa9Muddee 02/2015 Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa WalisoottivWarraaqsii FDG Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo M/B sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi Qophainaa Diilallaan jabaatee itti fufun Gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi mormii Master Pilaanii Finfinnee fi Labsii magaalota Oromiyaa gadi jabeessuun mormuun hiriira guddaa bahan, Barattootni Oromoo Afur(4) rasaasan rukutaman. Gootota Qeerroo Barattoota Oromoon M/B sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi Qophaainaan Diilallaan qabsiifame haalan jabaachuu irraa hawwannaa Uummata Oromoo jiraattoota Magaalaa Diilallaa fi Qonnaan bultoota Oromoo dabalatee guyyaa haraa Warraaqsa FDG haalan godina Kibba Lixa Shaggaar keessatti qabsiifamee fi gaaffii mirga Abbaa biyyummaa mormii master Pilaanii Finfinnee fi Labsii Magaalota Oromiyaa wal qabatee Goototni barattootni M/B Diilaallaa sadarkaa 1ffaa hanga msadarkaa 2ffaa fi Qophaainaatti jiran IYYANNOO gaaffii mirga qabatee fi hiriirri nagaan nuuf haa eeyyamamuu rakkoo guddaa duguginsa sanyii fi saamichaa fi mirga dhabnee qeeee keenyaa irraa buqqaaa waan jirruuf jechuun Muddee 01/2015 bulchiinsa Magaalaa Diilallaatti galfachuun eeyyama hiriira nagaa gochuu waan dhorkatamaniif Hiriirra mormii guddaa daandii daandiitti bahuun gaggeessuun dhaadannoowwaan mirga abba biyyummaa Uummata Oromoo faarsuu fi mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffatu dhageesisuun warraaqsa guddaa gaggeessan. Warraaqsaa qindaaaa hawwaannaa uummata Oromoo naannoo argatee kanatti abbaan irree wayyaanee Poolisoota dhalootaan Oromoo hin taanee fi kanneen garaaf bulan itti bobbaasuun Dhukaasaa wal irraa hin citne barattootaa fi uummata irratti banuun barattootan Oromoo afur(4) rasaasaan rukutamuun Hospitaala Waliisoo kan galanii jiran tauun ibsame jira.maqaan barattoota rasaasaan rukutamani kunis. 1. Barataa Maamoo Muldhisaa barataa 10ffaa M/B Diilallaa sadarkaa 2ffaa fi Qophainaa 2. Barataa Eebisaa Dirribsaa barataa kutaa 11ffaa M/B Sadarkaa 2ffaa fi Qophaina Diilallaa 3. Barataa Yaadannoo Baahiruu barataa kutaa 8ffaa M/b Diilallaa sadarkaa 1ffaa 4. Barataa Obsan Bahiruu barataa kutaa 7ffaa obboleessa barataa Yaadannoo , kanneen jedhaman rasaasa mootummaa wayyaanee irraa itti dhukaafameen rukutamanii yeroo amma kana Hospitaala Walisoo galanii duaa fi jireenya gidduutti kan argaman tauu hubatamee jira. Poolisootni Kora ajaja diinaa fudhachuun barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jirtu kana dhukaasanii rasaasan rukutan kun dhalootaan illee ilmaan Oromoo tauun kan shakkisiisuu fi garaaf dhiiga ijoollee Oromoo dhangalaasuun jiraachuu kan barate 1ffaa Poolisii Taaddasaa, 2ffaa Poolisii Taammiruu fi Gosaayee kanneen jedhaman guyyaa saafa gochaa duuguginsa sanyii ilmaan Oromoo karaa nagaa gaaffii mirga gaafatan irratti fudhachuun bira gaame jira. Warraaqsi itti fufee jira, Magaalaan Walisoo fi Yuunibarsiitiin Walisoo Damee Amboo humna Waraanaa Wayyaanee guddaan marfamtee jirti, sochiin barattoota Yuunibarsiitii Walisoo humna waraanaan eegaama jira,suuraa barattoota Oromoo rukutamanii fi warraabbii warraaqsaa isin qaqabsifna.

1 thought on “Muddee 02/2015 Godin a Kibba Lixa Shaggar Aanaa Walisootti Wa rraaqsii FDG Goototn i Qeerroon Barattoot ni Oromoo M/B sadark aa 1ffaa, 2ffaa fi Q ophainaa Diilallaan Jabaatee Itti Fuf.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s