Godina Lixa Shaggar Aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti M/B Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Mormiin Master Plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaan Wal Qabatee Ka’een Oromoonni 70 Ol Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Seeraan Ala Hidhamuu Qeerroon Gabaase

Gabaasa Qeerroo Sadaasa 26,2015

Because I am OromoWarraaqsa Bilisummaa gaafa Sadaasa 22,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti Goototni barattootni Oromoo M/B Giincii sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Mormiin Master Plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaan irratti gaaffii mirgaa karaa nagaan dhiyeeffachuun hiriira mormii waan gaggeessaniif barattootaa fi uummata Oromoo jirattoota magaalaa Giincii dabalatee namootni 70 olitti lakka’aman humna waraanaan ukkanfamuun Hidhaman.
Aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti goototni barattoota Oromoo M/B Giincii Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi Qophaa’inaa akkasumas uummata Oromoo jirattoota magaalaa Giincii dabalatee hiriirrii mormiin itti fufinsaan gaggeessuu fi barattootni barnoota dhaabuun FDG kaachisuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa dhiyeeffachuun wal qabatee ilmaan Oromoo nagaan 70 olitti lakka’aman humna waraanaan ukkanfamuun hidhaman, gariin isaanii immoo eessa buuteen isaanii hin beekamu. Sadaasa 21/2015 Mormii Masterplani Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa walqabatee FDGdaran jabeessuun hiriiraa mormii guddaa Magaalaa Giincii keessatti gaggeeffameen wal qabatee mootummaan Wayyaanee humna waraanaa fi poolisoota Federaalaa hidhachiisuun uummata karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruutti dhukaasa meeshaalee waraanaa fi dhukaasaa gaazii summaa’aa uummatarratti banuun yakka reebbichaa suukkaneessa barattootaa fi uummata jiraattoota magaalaa Giincii irraan kan ga’an ta’uun ibsame jira. Barattootaa fi uummata nagaas Afaan qawween dirqisiisuun konkolaataa waraanaan ukkamsuun hidhaatti guuraa kan turan ta’uun hubatamera, haaluma kanaan barattootaa fi uummatni walumaa galaatti namootni 70 olitti lakkaa’aman ukkan famanii yeroo amma kana dhaabbata Leenjii Poolisii Godina Lixa Shaggar Sanqalleetti ukkanfamanii hidhamuu madden keenya gabaasan, maqaa namoota hidhamanii keessa kan yeroof maqaan nu qaqqabee jiru:
1. Barataa Ciibsaa Baanee barataa hojii guyyaa hojjetee barnoota galgalaa baratu, akka malee reebamee midhaan qaamaa guddaan irra
qaqqabee kan jiru.
2. Barataa Lammiif Baanee
3. Barataa Baacaa kan jedhamu
4. Barataa Bojaa Katamaa
5. Addee Hiiwoti Naggasaa jiraattuu magaalaa Giincii mana
nyaataa’Jiinenuus’’ jedhamu kan qabduufi
6. Addee Yergalem Tafarraa
7. Getachoo kan jedhamuu jiraataa magaalaa Giincii, hojii konkolaachisa.
8. Barsiisaa Nuureddiin Asiree barsiisaa mana barumsaa Giincii sadarkaa 2ffaa
9. Barsiisa Dalasaa
10. Obboo warquu Dirriibaa jiraataa magaalaa Giincii
11. Obboo Abdiisaa Dhugumaa jiraataa Magaalaa Giincii
12. Barsiisaa Badhaasaa
13. Barsiisaa Kabbabaa Barsiisa
14. Giddiisaa kan jedhamu hojjetaa wajjira dhimma dubartootaa aanaa Dandii, kan ta’ee humnoota waraanaan reebamee miidhaa guddaan kan irra
qaqqabee jiru.
15. Obboo Raggaasaa Qaanqessaa hojjetaa manajera gandaa kan ta’e, uummataa kakasaa jirta jechuun ukkanfame. Walumaagalatti ilmaan Oromoo
irraa Caalaan Isaanii barattoota Mana Barumsaa Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa kan ta’an ilmaan Oromoo 70 olitti lakkaa’aman humna
waranaan ukkanfamuun barattootni fi jiraattootni Magaalaa Giincii hedduun isaanii buufata Leenjii Poolisoota Lixa Shaggar Sanqalleetti
hidhamuun dararamaa kan jiran yoo ta’uu kaan immoo eessa buuteen isaanii kan hin beekamne ta’uun ibsamee jira.
Mootummaan wayyaanee yakka ulfaataa uummata nagaan gaaffii mirgaa gaafachaa jiru irraatti waraana bobbaasuun yakka rawwaachaa jiru,
guyyaa kaleessaa Sadaasa 22/2015 humnaan jiraattoota Magaalaa Giincii umriin gannaa 18 ol kan taataan walqa’ii ba’uu qabduu jechuun uummata
dirqisiisuuf yaaluus, uummatni magaalaa Giincii diddaa guddaan dura dhaabbachaa kan Olee ta’uun ibsamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s