Ayyaanni Irreechaa Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYIItti Bifa Ho’aa Ta’een Kabajamee,Uummatni Oromoo,fi Qeerroon Dargaggootni Barattootni Oromoo takkummaan irraatti hirmachuun ABO,WBO,Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Gootota Qabasoo Bilisummaaf Wareegaman Farsuun Ayyaanicha Irratti Mormii Sirna Wayyaaneef qaban ifatti muldhisan

Sadaasa 15/2015 Godina Lixa Shagaggar AANAA MIDAA QANYIItti Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii Bifa Adda ta’ee fi Haala Hedduu Dammaqinsa Qabuu fi Mormii Sirna Faashistii Wayyaaneen kan guutameen Dargaggootni Oromoo ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo Faarsuun Kabajatan. Ayyaanni Irreechaa Kun jalbultiin isaa bifa ho’aa ta’een Galma Abbaa Gadaa Warraa Maccaa galma Abbaa Gadaa ‘Ittafaa Caarraataa Guutamaa’ kan ta’ee Diirree Calalaqiitti haala heedduu nama ajaa’ibuun jalbultiin isaa kan kaleessa irraa eegaluun kabajamuu eegalee guyyaa har’aa Malkaa Calalaqiitti bakka uummatni Oromoo Kumootaan lakka’amanitti bifa addaan kabajame.Guyyaa Jalbultii Ayyaana kanaa Irraa eegaluun Uummatni Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaan Kanneen akka: Midaa Qanyii, Calliyaa, Iluu Galaan,Baabbichaa, Tokkee Kuttaayee, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruu irraa jalbultii Ayyaana Irreecha Malkaa Calaalaqii kana irratti dammaqinsa guddaan kan argamuu danda’an ta’uun gabaafamee jira. IMG_20151108_041757

Goototni Dargaggootni fi Barattootni Oromoo Walleelee Warraaqsaan ABO,Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi gootota ilmaan Oromoo
Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Wareegamaan faarsuun mormii guddaa sirna faashistii wayyaaneef qaban ifatti muldhisaniru. Dargaggootni
Oromoo Walleelee Warraaqsaa fi Dhaadannoo Qabsoo Bilisummaa farsan kanneen armaan gadii kana dhageesisuun mootummaa wayyaaee
balaleeffatan:
1. Korma Guduruu ABO keenyadha duruu, ABO’n lafa fi biyya dabarsee hin gurguruu, kanaan Booda garbummaan nu ga’eera abbaan irree wayyaanee OPDO’n nu hin bulchitu,
2.Master planiin Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa haqamuun dirqama, Wayyaaneen OPDO’n Oromiyaa gurgurachuuf maaliif muddama?
3. Dhaabni keenya ABO dha, Kaayyoon keenya Bilisummaa fi walabummaadha, FInfinneen kan keenya, Oromiyaan kan keenyaa, bittaa
halagaa hin barbaannu, hidhamtootni Oromoo hiikamuu qabu, Barataa dammaqii, Barsiisaa dammaqi, Qotee bulaa dammaqi, Oromoo dammaqi
jechuun sagalee dhaadannoo jajjabaa fi dheekkamsaan guutame dhageesisan.
4.Kanaan booda kan nu bulchu ABO dha, ABO dimookiraasii fi bulchiinsa gaariitti amana, ABO’n mirga ilma namaa fi dimookiraasii ni
kabachiisa, jechuun labsii dhaadannoo fi walleelee warraaqsaan guutame dabarfatan.
5.Ilmaan Oromoo wayyaaneen bara baraan rasaasaan akka bineessa adamsee ajjeesaa jiruuf itti gaafatamuu qaba, OPDO itti gaafatamuu qaba,
6.Caffeen Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa gurguraa waan jiruuf seeratti dhiyaachu qaba jechuun wallee fi dhaadannoon mormii sirna garboonfata
wayyaaneef qaban ibsachuun bifa adda ta’een Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii kabajamuu Maddeen keenya achiitti argamanitu gabaase.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee humna Waraanaa guddaa Daandiiwwaan gara Aanaa Midaa Qanyiitti geessuu hundarratti loltootaa
fi poolisii kora bittinneessa jedhamu ramaduun Sakkatta’insa guddaa gaggeessuun uummatni sodaatee akka karaa irratti deebi’uuf yaaliin
guddaan waraana wayyaanee kanaan godhamee fi loltootnii fi poolisootni Wayyaaneef ergamanii bulan Odaa Doodaa uffattan ABO,WBO fi Qeerroo
bilisummaa Oromoo faarsitan jechuun dargaggootaa fi uummata ugguranii karaatti deebisuu fi akka namni sodaatee deebi’uuf shirri guddaan
dalagamee uummatni I fi dargaggootni barattootni Qeerroon Oromoo gamtaa isaa jabeeffachuun lafa duudhaa keenyaa fi seenaa keenyaa
Irreecha irra nu dhorkuun yakka jechuun uummatni diddaadhumaan sirna kabaja Ayyaana Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti kan argamanii
walleelee warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo,ABO ,WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo faarsaa kan olaanii fi Ayyaanicha haalaan kan
miidhaksan ta’uu Maddeen keenya sirna Ayyaanaa Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti argaman gabaasan.waraabbii video,suuraa fi audio kan
isin qaqqabsiifnu ta’uu isin hubachiifna.