Barataan Sivil Injineering Waggaa Arfaffaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Artist Hirphaa Fayyee Har’a Loltoota Wayyaaneen Ukkaamfamuu Qeerroon Gabaase.

Gabaasaan Qeerroo Bilisummaa Yuunibarsiitii Wallaggaa akka beeksisetti ergamaa diinaa ta’uun dhiiga ilmaan Oromoo kan dhugaa tureefi gochuma kanaan hoggansa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti ga’een kan kennameef Tsaggaa Ashaabbir nami jedhamu dabarsee kennuusaatiin humna basaastuu ukkaamsituu godina Wallaggaa bahaa Ahimadiin durfamutti har’a sa’atii afur irratti kan kenname yeroo ta’u, sa’atii jaha ammaan booda Yuunibarsiiticha keessaa fuudhanii konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen fuufhamee deemameera.
Tsaggaa Ashaabbir FDG bara 2014 barattooti guutuu Oromiyaa geggeessan irratti barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa dabarsamanii harka diinaa bu’an irrattis nama hojjeteefi Gumiin aadaa fi dagaagina afaan Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa akka dadhabuuf nama shoora gantummaa taphatedha.
Tsaggaan irra deddeebiin qaama sabboontota Oromoo tiin gorasmus nama hin dhageenyee fi tikaa Yuunibarsiitichaa Rabbirraa Abarraa wajjinis barattoota Oromootti roorrosaa akka jiraataniifi kulloo godina jimmaatti dhalate bara ALA itti 2008 keessa barnoota dadhabee Yuunibarsiitii Jimmaarraa kan ari’ameefi jireenyi waan itti ulfaateef hojii tikaatti kan bobba’ee dhiigak ilmaan Oromoo dhugee ittiin jiratu Ahimaditti akka dabarsanii nama laatan beekamaadha.
Kanaafuu ilmaan Oromoo marti Artist Hirphaa Fayyee akka harka diinaa jala bahuuf haatumsinu Hirphaan barataa Sivil Injineering waggaa arfaffaa Yuunibarsiitii Wallaggaa yeroo ta’u dararaa hedduun booda biyyaa kan baqatee fi barataa sivil Injinering, barreessaa qaroo dhiiga boossee Artist Mootii Mootummaa Abdii dhabuun keenya niyaadatama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s