Kabajamaa Barataa Tarreessaa Safaraa Lammii fi barattoota Yuuniversitii Mattuu Maraaf

Qeerroo Yuuniverstii Mattuu Irraa, Onkoloolessa 25,2015

tarreessaa-safara_n

Barataa Tarreessaa Safaraa Lammii Onkoloolessa 23,2015 Yuuniversiti Mattuu Keessatti Waraana Wayyaaneen Ajjeefame

Qeerroo bilisummaaBu’uura misoomaa
Mirga kan namoomaa
Diimokiraasummaa
Hinagarre homaa
Jedhee yoo gaafate
Maalsaatu yakka amma?
Hiree ofii murteessuu
Heera hojiirra oolchuu
Yookaanis haqanii
39 balleessuu
Yoo jedhee dubbate
Sabasaaf arraba
Ta’ee yoo gaafate
Maseenaa yaada ormaa
Yoo fudhachuu baate
Wayyaaneef gugguufee
Ergamuu yoo ifate
Akka lammii tokkoo
Jiraachuu hin danda’u
Kan barnootaaf ba’ee
Agabuusaa du’u?
Beekumsa dheebochaa
Bilisummaa hawwaa
Maatiisaaf dabarsuuf
Biyyaaf duuchuuf qaawwaa
Horros biyya Oromoo
Mattuunisoo keenyaa
Dhiiroo manumatti
maaliif ajjeefamna?
Wareegame kunoo
Tarreessaan sabasaaf
Homaa utuu hin balleessin
Utuu iyyuu haqaaf
Maarreegaa yaa qeerroo
Obboleekoo qarree
Nama falma dhiisees
Du’a oole hin garree
Maaf kaanee hin lollu
Maaliif hin falmanne
Dhalootaa maa hin hifne
Ofiis yoo dabarre!
Roga mararraayyuu
Tokkummaan waljaarree?
Jaallan hidhaa jiran
Waa Oromummaadhaaf
Boritti maa qabna
Maa hin falmine hardhaaf
Kan garaa si nyaate
Dhumaatiin lammii kee
Ka’ii dhugaa baasi
Hardhaa dabareen kee!
Imaanaa haa ta’u
Dhiigni kun marattuu
Atimmoo maa teessa
Mattuu hin iyyattuu
Yoo roorroon akkasiin
Dhalakeetti taphattu?
Yoo Wayyaaneen dhuftee
Manatti nu nyaattu!
( kabajamaa Barataa Tarreessaa Safaraa Lammii fi barattoota Yuuniversitii Mattuu maraaf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s