1 thought on “Sagalee Qeerroo Bilisummaa (SQ) Qophii Fulbaana 23, 2015

  1. Akkuma obbo Baqqalaa Garbaa jedhe, ” Oromoon yoka warra hidhaa jiru hunda gadi lakkisiisuu yokaan ammoo hundi keenya gara mana hidhaa galuu”

    Kun jireenya miti otoo manni nama irratti diigamaa jiruu cal-jechuu irra du’uu wayya

    Qe’ee handhurti maatii ifii keesatti awwaalamte diinni irraa nama kaasee, mana warra dur irra qubatu kaasanii mana ofii irratti yeroo jaarattan cal jedhanii laaluun dabeessummaadga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s