Naannoo Kibbaa Godina Oomoo Aanaa Hamar Ganda Damakaa Keessatti Diddaan Sirna Wayyaanee Ka’e

Waxabajjii 2,2015 Gabaasa Qeerroo Godina Oomoo 
Waraana WayyaaneeNaannoo Kibbaa godina Oomoo aanaa Hamar ganda Damakaa keessatti Fincilli ka’e. mootummaan wayyaanee aangotti erga bahee rakkoon guyyaa
guyyaatti nutty dabalaa dhufe, mirga dhabnee, barataan keenya baratee hojii hin argatu jechuudhaan uummani qonnaan bulaan magaalaa Damakaa
keessa jiraatu FDG kaasuu dhagayame. Fincila ka’een dargaggooni magaalichaa fi tika mootummaa gidduuttis diddaan jabaatee oole.

Garaagarummaan humna waraanaa diddaa uummatichaa dura dhaabbatuuf deeme gidduutti uumame. Uummata keenya hin miinu gaaffii isaa gaafatu kan jedhu gartuu biraa kan sochii uummataa deggeruu fi ilmaan tigrayi kan ta’an uummata mirga isaaf falmatu irratti dhukaasa banuuf wargaman wal dura dhaabbachuun uummanni deggersa humna waraana isaan deggeru waliin FDG finiinsee jira.

Mootummaan Wayyaanee hattuudha, gabroonfataadha. Yoo dhumne hin dhumna malee mootummaa wayyaaneef hin jilbeefannu Mirgi shamarran keenyaa haa eegamu. Barataan keenya hojii haa argatu, obbolaan keenya mana hidhaa keessa jiran yakka malee maqaa siyaasaaf dararriin irra gahu haa hiikaman Lafti keenya qonnan bulaa irraa fuudhames haa deebi’uuf Jechuun uummanni kibbaa godina Oomoo aanaa Hamar keessatti har’a Waxabajii 2,2015 diddaa eegalee jiraachuu Qeerroon gabaase. Dargaggoonni Oromoo (Qeerroon)n waraqaa gaaffii mirgaa  magaalicha keessatti facaasaa akka ture gabaasi addeessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s