Moggaasa Lafaa Godina Addaa Finfinnee Jechuun Qonnaan Bultooti Oromoo Haalaan Buqa’uun Gamooleen Investeroota Halagaa Daran Ijaaramuu Itti Fufe.

Yeroo ammaa kanatti jiraattotii fi qonnaan bulaan Oromoo dachii isaanii irraa buqa’anii lafa irra  jiraatu hin beekamu. Lafoota qonnaan bulaa qotachaa jiraachaa ture har’a manneen dhagaa inversteroota alagaan daran ijaaramaa jira.

ah aj F

 

G

1 thought on “Moggaasa Lafaa Godina Addaa Finfinnee Jechuun Qonnaan Bultooti Oromoo Haalaan Buqa’uun Gamooleen Investeroota Halagaa Daran Ijaaramuu Itti Fufe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s