1 thought on ““Siin Eega Jaala Koo, Kan Hidhaa Jirtuu” Wallee Haaraa Gaaddoo Shamsaddiin,Caamsaa 29,2015

  1. nagaan koo isiin haa gahu tabba bahe laga cehe jaallee waan oromoo fi oromia filatan.sababa ntwfin bade jabaadha anis yoomiyyuu sin fana amma lubbuti turu dhifama yaada bira yeroo biran siniin gaha nagaa na taha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s