Warraaqsi Bilisummaa Qeerroon Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti Jabaatee Itti Fufe.

Caamsaa 26,2015 Amboo

33Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti FDG Qeerroo Dargaggoota Oromoo ttiin jabaachuun Itti fufe, hoomaan waraana Wayyaanee gandoota baadiyaa keessa qubsiifame . AANAA MIDAA QANYII tti FDG dargaggoota Qeerroo barattoota
Oromoo fi Uummata Oromoon filannoo fakkeessii wayyaanee fashaleessuuf qabsiifame daran jabaachuun itti fufe Aanawwaan GOdinichaa humnda keessatti warraaqsii FDG jabachuun finiinaa jira. AANAA ILUU GALAAN IJAAJJII irrattis haaluma walfakkaatuun uummatni Oromoo fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Warraaqsa FDG jabeessuun mootummaa abbaa irree filmaata fakkeessii fi kijibaan dhaadatu dura dhaabbatan, Mootummaan Abbaa irree Wayyaanees humna guddaa of harkaa qabu uummatarratti bobbaasuun rasaasaa Uummata meeshaa tokkoolee of harka hin qabnetti dhukaasuun ajjeesaa ,fi madeessaa jiraachuun ifa ta’ee jira.

Haala kanaan AANAA ILUU GALAAN ganda Xiixaa Gibee jedhamu irraa dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun gabaafame jira.
1, Dargaggoon Tashoomee kan jedhamuu gandaa qotee bulaa Xiixaa Gibee irratti kan ajjeesan ta’uun ibsame jira. FDG qonnaan bultootaa fi
qargaggootni Oromoo qabsiisaniin bulchinsa gandaa to’achuun kanaan booda Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee nu hin bulchitu jechuun
dhaadannoon uummata jabaate itti fufe, Mootummaan Wayyaanees kanatti rifatuu keessa seenuun ilmaan Oromoo dhukaasee ajjeessaa jira.
Warraaqsii FDG daran jabaachuun AANAA MEETTAA ROOBII ttis itti fufuun Qeerroon daragaggootni Oromoo fi Uummatni Oromoo AANAA MEETTAA ROOBII tokkummaadhaan Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa kanaan dura baretti waggaa shan shaniin baratti maqaa filannoo dharaatiin uummata keenyaa gowwomsuun dhaabbachuu qaba jechuun filmaataa waliin dhahaa wayyaanee balaaleffachuun FDG irraatti kaachisuu madden Qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan. Haaluma Kanaan sochii kana dhaabsisuuf MEETTAA ROOBII gandootaa fi magaaloota adda adaatti poolisiin federaalaa humnaa ol ramadamuun uummatni reebama jira. Keessattuu magaaloota kanneen akka Eelaa, Minaaree, Gooroo, Laga Roobii, Shinoo fi gandoota baadiyyaa keessatti uummatni waraana fi poolisii federaalaan wal dura dhaabbacha jira. Aanaawwaan Lixa Shaggar kanneen Akka Jalduu, Giincii, Gindabarat, Ejeree, keessattis haala walfakkaatuun mormiin uummata Wayyaanee irratti jabaachuun uummatni hanga mootummaa mataa keenyaa hundeeffannutti mootummaa abbaa irree jalatti hin bulluu jechuun murtii walitti dabarfachaa jiraachuun madden keenya gabaasan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s