Wallagga,Aanaa Sibuu Siree Ganda Waayyuu Tuqaa Keessatti Qonnaan Bultooti Oromoo Lafti Irraa Saamame Gamtaan Ka’an, Qeerroon Situu Siree Ammoo Konkolaatota Biyyee Dachii Oromoo Irraa Gara Tigrayitti Fe’amu Dura Dhaabbachun Oolfatan.

Bitootessa 10,2015 Gabaasa Qeerroo Sibuu Siree

Oromian resistanceMaqaa investment n namooti Oromiyaa erga dhufuu jalqabanii bulbbulee akkuma jiru godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree lafa qubannaa hindootaattii fi Waayyuu Tuqaa keessatti abbootiin qabeenyaa biyya alaa maqaa maqaa investment n Oromoota dhibbaatamaan  lafa irraa fudhatan dura qonnaan bultooti Oromoo dura dhaabbachuun akka laficha gadhiisan gaafachaa jiru.

Baatii darbe keessa diddaan qonnaan bultoota Oromoo naannuma kana irratti waan ka’eef mootummaan Federaalaa poolisoota guurrachuun inversteroota biyya alaa irra goree uumata qonnaan bulaa reebaa fi abbootiin qabeenyaa illee dabalanii akka reeban ta’aa ture. Haalli kun hammaachaa waan dhufeef Bitootessa 7 2015 irraa jalqabee hamma guyyaa har’aatti qonnaan bultooti Oromoo gamtaan ka’uun lafa irraa saamame falmachuu fi abbootiin qabeenyaas dachii isaanii akka gadhiisanii bahan akeekachiisanii jiru.

Kana malees konkolaatonni gurguddaa wal harkisu biyyee biyya Oromoo kan qonnaaf ta’uu fi daggalla naannoo irraa gubuun biyyee jaa jiru qotuun gara hin beekamneetti geessaa jiru, haala kanaan Qeerroon aanaa Sibuu Siree jiraatan konkolaatota biyyee biyya Oromoo guuranii bakka hin beekamnetti geessaa turan dura dhaabbachuun akka fe’amee hin deemnee taasiaa jiraachuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Sibuu Siree

2 thoughts on “Wallagga,Aanaa Sibuu Siree Ganda Waayyuu Tuqaa Keessatti Qonnaan Bultooti Oromoo Lafti Irraa Saamame Gamtaan Ka’an, Qeerroon Situu Siree Ammoo Konkolaatota Biyyee Dachii Oromoo Irraa Gara Tigrayitti Fe’amu Dura Dhaabbachun Oolfatan.

  1. Pingback: Gadaa.com | FinfinneTribune Oduu Amma Nu Gahe (SBO): Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha |

  2. Pingback: Oromo | Oromia: Gadaa.com-FinfinneTribune SBO: Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s