Wallagga Aaanaa Jimmaa Horroo Keessatti Filatnoo Mootummaa Wayyaaneen Wal Qabatee FDG Ka’uun Barattooti Oromoo 6 Hidhaman Kaan Amma Illee Diddaa Itti Fufan.

Odeessa Jimmaa Horroo,Amajii 15,2015

1505025_503083906497226_513356179076127372_nDargaggoota godina Wallagaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti argaman yeroo adda addaatti fincilli diddaa gabrummaa waan ka’aa tureef,kana malees humni WBOyeroo yeroon naannichatti waan sochii muldhataa muldhisuuf jecha dargaggoonni Oromoo diddaa sirna bulchiisa Wayyaanee waan qabaniif kaardiin filatnnoo Wayyaanee bara kanaa akka hin raabsamneefii murtiin darbe.

Dargaggoonni aanaa kanaa naamusa filannoo jeequuf warra qophaya jiran waan taheef jedhamee barattootas tahee dargaggoota hundaafuu kaardiin filannoo dhorkamuu Qeerroon gabaasaa jira. Akkasuma aanama kana keessa ganda Baabboo jedhamu keesstti dargaggootaan qarshii 3,3 fidaa waraqaa eenyummaa baafadhaa isaan booda filannoof kaardii isiniif laanna jedhame tole jechuun dargaggoonni qarshii jedhame kana kennan,horiin isaan irraa fuudhames gara darbe dargaggoonni kaardiis fudhachuu hin dandeenye qarshii keenya deebisa Wayyaanee silaafuu  hattuudha jechuudhaan daraggoonni Oromoo guyyaa kaleessaa FDG kaasanii jiru. 10408802_503081929830757_7936816515253134732_n photo.php.jp photo.php

Haala kanaan  namootni 6 dargaggoota kan qindeessu filannoon aka hin gaggeeffamneef dargaggoota ijaaraa kan jiraniidha jedhamuun ganda Baabboo irraa konkolaataa poolisiin galgala sa’a 12 booda waajjira poolisii aanichaatti
gaaffeman, namootni kun maqaan isaanii:
1.Mikaa’el Hirkisa-ogeessa fayyaa Looniiti.
2.Nuuraddiin Muusaa-Daldalaa
3.Amad Horaa-Qonnaan Bulaa
4.Shaful Boshoraa-Barataa
5.Iddoosaa Raagaa-Qonnaan Bulaa
6.Shuumaa Lammeessaa-Qonnaan Bulaa.
Namootni kun amma waajjira poolisii aanaa Jimmaa Horroo keessa jiru,maqaan ittiin yakkaman tokko namusa filannoo kan jeeqan, kana gochuufis uummata fi dargaggoota ijaarsa irratti kan argaman jedhamuun. Suuraaleen kun barattoota qabamanii fi loltoota sirncha muldhisa. Suurawwan barattoota ariyamanii kanneen nama 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s