Uummatni Gambeellaa Investerootaa fi Daldaltoota Mootummaa Wayyaanee Dura Dhaabbaachuun Waraana Wayyaanee Waliin Walitti Bu’an.

Fulbaana 15,2014 Gabaasa Qeerroo Gambeela

diddaa9Mootummaan Wayyaanee Impaayera Itoophiyaa keessatti wal qixxummaa uummataa tikseen jiraachaa jira jedhee kan lallabu akkasumas  ayyaana sabaa fi sablammii kabajnee jiraachaa jirra kan jedhan yeroo garaa garaa keessatti haala olaanaadhaan fashalaa jira.

Abbaan irree Wayyaanee sirna bulchinsa biyyattii dimokiraasumaa fakkeessee bulchuu barbaadus fashalaa tahee mul’chaa kan jiru yoo tahu mirga uummataa kabajeen jiraachaa kan jira jedhu ammo walitti bu’insa sabaa fi sablammootaa kakaasuun bittaa umrii isaa dheeeffachuuf hojjechaa turuu fi ammas itti jiraachuun isaa beekamaa dha.

Haala kanaan kan wal qabate naannoo Gambeellaa aanaa Godarree jedhamee waamamu keesatti mootummaan wayyaanee qabiyyee lafaa Uummata Maazyangir jala deemtota ishee fi alagootaaf kennuun maqaa investimentiidhaaf dhimma bahuuf kan hojjechaa ture tahus uummatni kun qabeenyi kan keenya, investerootni nurraa haa ka’an, daldalootni gatii olaanaadhaan meeshaa nurratti gurguran nuuf haa gaafataman jechuudhaan diddaa kaasanii jiran. Diddaan kunis haalaan jabaachuudhaan waraanni ittisa biyyaa uummata kanatti bobbaafamuun namoota 30 ol ajjeesuun 50 ol kanneen tahan kan madeessan yoo tahu yeroo ammaa kanatti uummatni 1700 ol tahu qe’ee irraa buqqa’ee jira. Waraanni mootummaa Wayyaanee fi mootummaan Wayyaanees dhiphina hamaa keessa seenee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s