2 thoughts on “Walaloo Oromiyaa

 1. Wayyaanota yaasii!!!
  Yaa leenca Walaabuu ka’i wal jabeessii,
  Bakkayyuu dammaqi,wal ilaaluu dhiisii,
  Gantuu saba keetii kararraa fageessii,
  Afaan tokko tahii,waraana kee kaasii,
  Qaanqee Bilisummaa bakkayyuu facaasii,
  Rasaasaa fi Boombii,Wayyaanetti dhoosii,
  Walabummaa kan kee qawween mirkaneessii,
  Seenaa kan kee gaarii addunyaatti mul’isii,
  Gumaa barattootaa tana keessa baasii,
  Daandii itti cufii Wayyaanota yaasii!!!

  Biyya dhalatterraa,maal kan si baasuu,
  Ati obsaanis teettu diinni siif obsuu,
  Lakkis gabrummaa,dhaloota dhaalchisuu,
  Hin feenu hinjiree,qabeenya saamsisuu,
  Amantii fi kutaan maaf sitti roorrisuu,
  Maqaa gara garaa maaf sitti moggaasuu??

  Dhiiga lammiiwwan kee kan diinni facaasu,
  Olola hin jirre,warra sitti tamsaasu,
  Sabaa himaa kan kee,bineeyyi ukkaamsu,
  Obsitee hin laalin ka’i gumaa baasuu,
  Amma gadaan keenya,teettee hin ta’in usuu,
  Furmaanni ADWUI,qawwee hiikkachiisuu,
  Oromiyaa yaasnee,Tigraayitti dachaasuu!!!

  Harka wal qabadhuu,
  Walitti birmadhuu,
  Mancaa kee butadhuu,
  Gaachana qabadhuu,
  Diina kee qoladhuu,
  Mormarraa darbadhuu,
  Goota kee yaadadhuu,
  Geerrarii taphadhuu,
  Biyya kee to’adhuu,
  Gumaa kee baafadhuu!!!

  Oromoo koo ka’ii waamii wal kakaasii,
  Kan dabre yaadadhu,waraaboo balleessii,
  Keessaa fi alaa ka’ii,Habashaa dhamaasii,
  Baalee,Iluu,Jimmaa,Wallaggaa fi Arsii,
  Harargee,Shawaa fi Booranallee kaasii,
  Gujii fi Karrayyuu,hanga Walloo labsii,
  Walitti birmadhuu,gantoota ukkaamsii,
  Salphattoota diinaa,Wayyaanota yaasii!!!

  Abidda qabsoodhaa Finfinneen ol kaasii,
  Waraana kee fidii,daangaa kee qubsiisii,
  Hidhannoo kee cimsii,WBO kee jabeessii,
  Hidhattoota diinaa qawwee hiikkachiisii,
  Kurkurtuu fi gurgurtuu gad jilbiifachiisii,
  Dhiiga barattootaa dhiigumaan deebisii,
  Diina Oromootaa,Wayyaanota yaasii!!!

  Booran-Baarentumaa,harka kee ol qabii,
  Hayyuu kee dubbisii,seenaa kee jalqabii,
  Laafe jettee hin rafin,diinnan kee adabii,
  Seena kee yaadadhuu,ol kaahi katabii,
  Ofii wal caqasii,dhaamsaan wal dhaqqabii,
  Wayyaanota yaasi,boombii fi qawween gubii!!!!

  Dhaamsi koo hin dhaabbatu yoomillee ni jiraa,
  Abdii Baalee Oromiyaa jedhama bakkuma jirurraa,
  Tokkummaa jabeessaa,lammii koo hadaraa,
  Abdii hin kutatinaa,Bilisoomuuf jirraa!!!

Leave a Reply to AbdiiBaaleeOromiyaa ABO Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s