Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Barataa Alamnaa Tashoomaa

Adla TashoomaBarataa Alaminaa Tashoomaa abbaa isaa Obb. Tashoomaa Baay’isaa fi haadha isaa Aaddee Qabbanee Luuccaa irraa bara 1988 A.L.H. aanaa Amboo ganda Qonnaan bulaa Qibaa jedhamee waamamutti dhalate. Akkum umuriin isaa barnootaaf gaheen bara 1997 mana barumsa Qibaa sadarkaa 1ffaa barnoota eegale. Kutaa 1ffaa hanga 7ffaa tti manum barumsaa kanatti baratee kutaa 8ffaa immoo mana barumsa Amboo Addis Katamaa sad. 1ffaatti baratee qormaata naannoo Oromiyaa kutaa 8ffaa fudhate. Barataa Alaminaa Tashoomaa erga kutaa tokkoo jalqabee barataa cimaa waan tureef qormaata kutaa 8ffaas qabxii gaarii galmeessisuun gara kutaa 9ffaatti bara 2006 darbe. Haluuma kanaan FDG Gootoota baraatoota Oromoo Amboon adeemsiifamaa ture irraatti Ebla 29,2014 osoo gootummaan gaaffii Oromoof jecha osoo gootummaan diina dura dhabbatee qabsawuu wareegama sabaa kafale. Wayyaanonni barattoota Oromoo gara jabina hamaan adamsanii haa ajjeessanuu gaaffiin mirgaa tasa hin dhaamu jechuun bakkoota adda addatti FDG itti fufee jira.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s