Wallagga Keessatti,WBOn Loltoota Wayyaanee FDG Dura Dhaabbachuun Uumata Hiraarsan 5n Irratti Tarkaanfii Fudhachuu ABOn Beeksise.

WBOn Loltoota Wayyaanee FDG Dura Dhaabbachuun Uumata Hiraarsan 5n Irratti Tarkaanfii Fudhachuu Beeksise

(Madda Oduu ABO/MOA/ Caamsa 5, 2014)

Caamsaa 2/2014 Gootichi Humni Addaa WBO dhiignii fi gumaan ilmaan Oromoo hiriira irratti diinaan dhangala’ee lafatti hin haftu jechuun godina Wallaggaa bahaatti tarkaanfii haleellaa fudhatu jabeessee itti fufe. Haaala kanaan Onaa Siree Magaalaa Siree keessa seenuun humna waraanaa Wayyaanee irraatti tarkaanfii fudhateen loltoota Wayyaanee namoota Shan kanneen FDG dura adda durummaan dhaabbatan ajjeessuu gabaafame.

Loltoota Wayyaanee kunniin uumata hiraarsaa turanii fi FDG Siree fi Naqamte keessatti qabsiifame dura dhaabbachuun adda durummaan hojjetan
1. Maarii Asfawu,
2. Lijaalem Wandimuu
3. G/sillaasee kanneen jedhaman keessatti argaman haleeluun gumaa uummata isaa fi qabsoo bilisummaa uummata Oromoo galmaan ga’uuf tarkaanfii jabeessuu ajajni humna addaa WBO godina dhiha Oromiyaa beeksisee jira.

WBO godina dhihaa sochii warraaqsa amma uummanni itti jiruu fi FDG amma gaggeeffamaa jiru kun seenaa uummaata Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabachuu danda’udha jechuun uummaanni keenyaa haalaa kanaan jabaatee yoo itti fufu dhaammataa,mootummaan wayyaanee lukkeelee bobbaasee uumata keenya rukuchiisus WBOn bakka iyyuuttuu bifa kamiinuu ummata isaatiif waardiyyaa dhaabbachuun lukkeelee tokko lamaan akka funaan ajaji WBO godina dhihaa beeksisa.

1 thought on “Wallagga Keessatti,WBOn Loltoota Wayyaanee FDG Dura Dhaabbachuun Uumata Hiraarsan 5n Irratti Tarkaanfii Fudhachuu ABOn Beeksise.

 1. WBO koo
  Kaatee kahii,
  Biyya naannahii,
  Diina kee dhahii,
  Bilisaan nu gahii!!!

  Seenaan kee jabaadhaa,
  Hawwiin kee guddaadhaa,
  Yoomuu si abdadhaa,
  Si maddii dhaabadhaa,
  Goota koo yaadadhaa,
  Gumaa koo baafadhaa,
  Harmee kunuunfadhaa,
  Lammii koof mormadhaa,
  Muldhii koo siif hidhaa!!!

  Abdii gaafa rakkoo,
  Yaa qomoo qoma koo,
  Si bira yaadni koo,
  Dhiira gaafa makkoo,
  Jabaadhu WBO koo!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s