1 thought on “Live Reporting from FDG:- Ambo,Adaama and Bule Hora/ May 1,2014

  1. qabsoon keessan,wareegamuun keessan wantoonni Isi biyyaafi lamummaa keessaniif raawwatan martuu jabina waaqayyoofii jabina baratoota Univarsiitiifii barsiisota qabsaa’aa ta’aniifii Uummata Oromoo Lamummaa Isaanitiif hirriba dhababan hundaafii lammiwwan biyya Alaa taa’anii biyya isaanii Osoo jaalatanii Mootummaa wayaaneetiifuu gala dadhaban hundaafuu qabsoon keenya Itti fufa bilissummaanis ni dhufa hin rafnu hin hinrafiinaa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s