Naannoo Affaar keessaa leenjifamtootni Humna ittisa biyyaa Mechanical Engineering tahan 1700 diddaa kaasuun leenjii addaan kutan

Ebla 17,2014 Finfinnee

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan waraana mootummaa wayyaanee keessatti eegale jabaachuun itti fufee jira. Naannoo Affaar Godina Sadii keessatti humni waraanaa ittisa biyyaa Mechanical Eengineering leenjian 1700 ol tahan fincila kaasuun leenjii addaan kutuun mooraa leenjii gadhiisuun bahan. Lleenjifamtootni humna ittisa biyyaa kunneen bakka leenjiitti wal qixxummaan hin jiru, Lleenjifamtoota dhalootaan Tigiree tahaniif xiyyeeffannoon addaa fi kunuunsi kennama, Nuyi akka lammii lammaffaatti ilaalamuu hin qabnu jechuun gadhiisanii magaala Awaash galanii jiran. Kanneen maallaqa geejibaa harkaa qabanis gara warra isaaniitti deebiuu irratti argamu. Mmootummaan wayyaanees haala kanaan dhiphina guddaa keessa kan seene bakkeewwan garaa garaa irratti sakkattainsa hamaa gaggeessuun isaaniin eessaa dhuftu jechuun hidhuu irratti argamu. Jia sadaasaa darbe keessas leenjifamtootni kunneen 2000 ol tahan diddaa wal fakkaataadhaan gadhiisanii bahuun isaanii ni yaadatama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s