9 thoughts on “Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Bitootessa 14, 2014 Oromiyaa Finfinnee

  1. Bilisummaadhaaf hundi tokko yoo ta’eefi wanjoo gabrummaa baachuun na ga’e hamma uummanni oromoo jedhutti…

  2. Pingback: Qeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement? - Ethiopia Insight

  3. Pingback: Qeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement?

  4. Pingback: Qeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement? - Kichuu

  5. Pingback: Qeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement? – Ethiopia Insight – March 4 Freedom

  6. Pingback: Ethiopia: Qeerroo - A regimented organization or a spontaneous movement? - Eritrea Hub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s