Seife Nebelbal Radio Interview with Prof Beyene Petros

Simbirtuu: Oduu, waa’ee hoogbarruu fi siyaasaa Oromoo irratti wal-duraa-duubaan gaazexessaa-walaleessaa Firaa’ol Taaddasaa fi obbo Garbaabaa Gaaddisaa kutaa xumuraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s