1 thought on “SBO Bitootessa 02 Bara 2014 – Gabaasa Sochii FDG biyya keessaa fi qophiilee keenya odeeffannoota biroo qaban caqasaa

  1. Akkam yaa lammii koo,baga fayyaa taatanii,har’a naaf geessan,anilleen nagumaa. Haalli qabsoo keenyaa kun baay’ee gammachiisaa waan ta’eef jabaadhaa,tokkummaan lammii koo OROMOOTA hundaa akka jabaatu,mudannoo waliif obsaa,murannoo horataa akka waliin deeman,dhaamsa naaf dabarsaa. Isin jaaladha,Abdii Baalee Oromiyaa ABO Afrikaa Kibbaa irraa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s