Koollejjii Seeminara Naannoo Kutaa Magaalaa Finfinnee Makkannisaa jedhamu Irratti diddaan jabaachuu irraan tikoonni Wayyaanee ramadaman

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Gurraandhala 22,2014

Gabaasaa Qeerroo Finfinnee kutaa magaalaa Makkannisaa jedhamu irraa gabaasuun, Guraandhala21 mana barumsaa barattootni oromoo itti baratan koollejji Seminarii jedhamutti jala bultii guyyaa boruuf fincilli kauu mala jedhuun tikoota isaa naannoo mana barumsaa kanatti ramaduudhaan ganama saa 8:00 irraa kaasee guyyaa guutuu meeshaa guutuu dirree waraanaa fakkeessee jiraachuu isaa Qeerroon gabaasee jira humna waraana isaanii nannoo kana buufatanii jiran suuraan kaafame kan addeessu barattoota shakkuun barattoota naqaa qabanii qorataa barumsa isaanii irraa hambisaa akka jiran akkasuma basaasota isaanii huccuu barataan wal fakkatu uffisuun moora keessa galchanii sochii barattoota oromoo basaasaa akka jiran, gabaasaan Qeerroo addeessa. Aka walii galaatti mootummaa wayyaanee sochii barattota oromoo yuuniversitii koollejjii adda addaa irratti eegalee jiru sodaadhaan koollejjii kanatti tikoota humnaa oliin ramadee eegsisaa jira,fuula kana irratti attach kan tae suurawwan tikoota wayyaanee naannoo san buufatanii jiran yoo tahu qeerroo sodaa tokko malee isaanuma gidduu deemuun waraqaa barbaachisu walif raabsaa jiran waliin kan jiruudha,shakkiidhumaan qoratanii gadhiisaa jiru barattoota kan qabamani hidhaman hin jiran,itti fufanii diddaa moora kana keessatti eegaluuf ammallee qophiin barataa cimee jira,itti fufa.

3 thoughts on “Koollejjii Seeminara Naannoo Kutaa Magaalaa Finfinnee Makkannisaa jedhamu Irratti diddaan jabaachuu irraan tikoonni Wayyaanee ramadaman

  1. Nuti warri wallaggaa immoo barannee baruu waan dhabneef deemnee yeroo gaaffannu deebii wayyaaneen nuuf deebisaa jiran kan of nama fannisiisudha. Mee yaada kana hunda oromiyaa maraaf gurra nuu buusaa.

  2. Pingback: Koollejjii Seeminara Naannoo Kutaa Magaalaa Finfinnee Makkannisaa jedhamu Irratti diddaan jabaachuu irraan tikoonni Wayyaanee ramadaman | kelbessac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s