1 thought on “

  1. Hayyee: Qeerroo Jiraadhuu,Lelliisii Dagaagii muladhu!..Odefannoon yeroo dhaan nuun dhaqabaa, nuutis Sabaan dhaqabaa itti dammaysaa jirruu DHEEBUU ODEEFFANNOO SABNII OROMOO QABUU hanga tokkoo SBO & BARRUULEE ADDA ADDA nuuf ertuun itti Fuufii itti fuufna! Diinnii ni kuufa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s