4 thoughts on “Oromia , New Oromo Music by Asantii Haajjii 2014

  1. dhiiroo qabsoon biyyaateenyaafii saba teenyaan ala godhamu hangaam bu’aa qaba?haanga yoomiitti kaan du’e kaan immoo manaafii biyyaa alaa ta’ee wal ilaaluu ta’a?maal qaba yoo hunddii oromiyaati wal haree dhufee diina oromoo irraa yoo barbadeesine kaafne?qabsoon baqattuummaa hanga yoomiiti????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s