1 thought on “Waa’ee Bu’ura Miidiyaa Madda Walaabuu dhageessanii?

  1. Ashamaa qophessitoota radiyo MW. Nuhi worri naayirobi radiyoo akka gaaritti hin dhageessisu ni ukkaanfama .kanaaf mee nu foyyisu yaala.sagantaan keessan akka malee bareedadha.itti fufa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s