Barattooti Yuunivarsitii Mattuu FDG Eegalan. Gaaffii Mirgaa Qabanis Bulchitoota Mooraatti Dhihefatan.

OromiaALutaContinua2011FDG

Onkololessaa 24/2013 Godina Iluu Abbaa Booraa Yuunivarsiitii Mattuu keessaatti FDG barattoota Oromoon eegale jabaatee itti fufuu qeerroon Yuniversitii Mattuu gabaase.

Akka gabaasaan Qeerroo ibsutti,barattotni Oromoo biyyaa olaantummaan seeraa hin kabajamne, kan mirgi namummaa fi dimookiraasiin keessatti sarbamaa jiru keessaatti barachuun hafee, wabii jireenyaa iyyuu dhabnee jireenya yaaddeessaa ta’ee keessa jiraachaa waan jirruuf mirga keenya kabachiifachuuf, harka walqabannee haa kaanu jechuun dallaa Yuuniversitichaa keessatti walitti qabamuun sirna bulchiina Wayyaanee balaaleffaachaa turuun isaanii beekame.

Haala kanaan gaaffiin barattoota Oromoo kun bulchiinsa Yuunivarsiitii Mattuuttin dhihaate.Gaaffii barattooti kaasan keessatti gadi jabeenyaan kan ka’ee bulchiinsatti himame keessaa mirgi baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu sarbamuun baratootni Oromoo Yuunivarsiitiicha irraa barachaa jiran mooraa Yuunivarsiitichaan alatti magaalaa Mattuu keessaatti Poolisotaa, Milishotaa fi dabbalota Wayyaaneetiin qabeenyaan akka moobayila, qarshii fi kkf irraa samamuu fi reebichi seeraan alaa irratti gaggeefamaa jiraachuu irraan baratootni Oromoo barnoota dhaabanii mirgaa isanii fi saba isaanii kabachiisuuf akka FDG gaggeessanif kan isaan kakaase ta’uu ifa gochuun, Qeerroon Yuunivarsiitii Mattuu FDG jabeessuun akka itti fufan dhaamsa dabarfatan.

Ummaanni fi barsiisonni Oromoo Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi nannoo magaalaa mattuu jiraatan dabbalonnii Wayyaanee malaamaltummaan qabeenyaa keenya nu saamaa jiru, lafa keenya gurgurachaa jiru, mirga keenya sarbaa jiru, mirgii baratoota keenyaa sarbamaa jira, gaaffiin qeerroo baratootaa keenyaa gaaffii keenya, qooda irraa fudhachuu qabna jechuun FDG qeerroo gootota baratoota dargaggoota abdii egreen eegalame cina ni dhaabbanna jechuun deggersa isaanii garee barattootaaf ibsaa jiraachuu gabaasi kanuma waliin jiru addeessa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s