Raadiyoo Simbirtuu Fulbaana 19,2013

  • Gaazexessaan Siifan Midhagsaan Tajaajila Media EPRDF Gadhiisuun Daba Wayyaanee Gutummaatti Saaxile.
  • Artistii sagalee fi jechoota midhagoon Oromomoo fi qabsoo Oromoo kan ibsitu, Sabbontittii Oromoo Faaxee Anniyaa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s