Hordoffiin Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa Wayyaaneedhaan Jabaatus Diddaan Itti Fufe


Adoolessa 28,2013 Finfinnee

Akka gabaasaa Qeerroo godina Booranaa,Aanaalee garagaraa keessatti akkasuma godina Baalee keessatti haala sochii Qeerroo fi barattoota yuuniversitii fi koollejjii adda addaa irraa galan irrattti quunnamtii dhaaba ABO waliini,ijaarsa uummataa fi haala hordoftoota amantaa Musilimaa irrattis yaaddoo qabduun adda dureedhaan uummata kan nurkaa baasu,kan siyaasa keessa galchaa jiru barattoota jedhuun gara deemanii fi bakka hundaatti hordofiin barattootaa wayyaaneedhaan cimee akka jiru gabaasaan Qeerroo haaluma wal fakkaatuun godinaalee lameen kana irraa nugahaa jira.Isa kanaaf barattoota qabachuuf jecha tarsiimoo jechaa,wal gayii garagaraan barattoota qabachuuf labsachaa jirti kan jedhu odeeffannaan isaa addeessa. Akkasuma kanumaan kan wal fakkaatu godina Addaa barattoota aanaa Sulultaa irraa boqonnaaf galan guyyaa guyyaatti maatiin ijoollee isaanii hordofuu qabdu kan jedhu dirqamni maatii barattootaatti bahaa jira,naannoo naannoo jiranitti basaasota mijeeffatuun uummata naannoo kanaa keessatti qopheessaa akka jiru,kunis sodaama barattootni uummata ijaaru jedhuun akka tahe gabaasaan caasaa mootummaa keessaa qabnuun addeesaa jira.

2 thoughts on “Hordoffiin Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa Wayyaaneedhaan Jabaatus Diddaan Itti Fufe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s