IYYAA IYYA DABARSAA!!!Kabajamtoota Lammii Oromoo Maraaf

Kabajamtoota Lammii Oromoo Maraaf

Barreessaa dhugaa baasa!Guddina Afaan Oromoo ilaalchisee Oromiyaa keessatti wanti hojjetamaa jiru gaariidha. Kana jechuun ammoo waan nurraa eegamu mara hojjenne jechuu miti. Hojmannee guddaatu isa baraterraa eegamaa jira. Guddina biyyattii kanaaf gumaachi keenya murteessaadha. Dhaloota ol adeemaa ka’aa jiran kana gorsuuf jajjabeessuun ammoo isa guddaadha. Haaluma kanaan dhaamsa guddaa Xalayaan kun baattu dubbisaati…isinillee ergaa kana nama beektan kamiifuu dabarsaa jechuuf iyyaa iyya dabarsaa isiniin jedhuu barbaade…
Ulfaadhaa, horaa bulaa
Beekan Gulummaa Irranaati

Yunivarsiitii Finfinneerraa barataadha!

IYYAA IYYA DABARSAA!!!.pdf

YOUNG OROMO AUTHORS IN OROMIYA.pdf

BEEKAN Guluma CV.pdf

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: