Hojjettootni waarshaa Sukkaara Tandaahoo 500 ol tahan hoji dhaabuun hiriira diddaa sirna EPRDF gaggeessan

Waxabajjii 29,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee guyyaa tokko illee fedhii uummataa eeguuf hojii hojjete hin qabu.Hojiiwwan biyyattii keessatti hojjetaman irraa fayyadamuun bittaa umrii isaa dheereffachuuf duwwaa hojjeta.Haalli kun hammaataa kan deeme Waarshaa Sukkaaraa Tandaahoo keessatti mootummaan Wayyaanee hojjettoota miindaa dhorkachuu irraa hojjettootni gamataan hiriira nagaa taasisan.Hojjettootni waarshaa Tandaahoo keessaa hojjetan haala qilleensaa rakkisaa keessatti hojjechaa osoo jirruu mootummaan wayyaanee miindaa gahaa dhorkachuu fi kanuma ittiin ramadamne illee nu dhorkachuun abbaa irrummaa isaa haala kamuu caalaa kan mulisudha jechuun hojii dhaabuun hiriira mormii taasisaa jiran.Mootummaan Wayyaanee gocha kanaan kutannaa uummataan kan baarage waraana federaalaa baajata hedduu baasuun ramaduun uummata doorsisaa jira.Hojjettootni waarshaa kanaa 500 ol tahan yeroo ammaa hojii dhaabuun mootummaa irratti diddaa jabaa gaggeessaa jiran.

1 thought on “Hojjettootni waarshaa Sukkaara Tandaahoo 500 ol tahan hoji dhaabuun hiriira diddaa sirna EPRDF gaggeessan

Leave a Reply to hilina zeleke Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s